Wo. 13-11: Uitvoering ‘Orgelkunst Gouda e.o.’ in Chr. Geref. Kerk, Gouda.

Foto: Een enthousiaste leerling achter het klavier van het orgel in de Chr. Geref. Kerk, Gouda

Op woensdag 13 november zullen leerlingen van lespraktijk ‘Orgelkunst Gouda e.o.’ o.l.v. docent Gerrit Christiaan de Gier een concert verzorgen op het orgel van de Christelijk Gereformeerde Kerk (Hoge Gouwe 141) te Gouda.

Het is de eerste voorspeelavond van dit seizoen en er is al flink gestudeerd.
Naast composities van Bach, Krebs en Rheinberger zijn er ook ‘leuke’ stukjes te beluisteren. Een heel afwisselend programma dus.

De avond begint om 19.30 uur. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.
Na afloop is er tijd voor koffie/thee/frisdrank.

Advertisements

13-11-2019 09:00