Wo.12-11: Mantelzorg café

Mantelzorgers welkom bij Yoga activiteit tijdens het mantelzorgcafé met Yoga

In dit mantelzorgcafé willen we u kennis laten maken met Hatha-Yoga.
U bent van harte welkom op woensdag 12 november van 13.30 tot 15.00 uur in het Activiteitencentrum ‘De Rotonde’, Zuidhoef 138 in Gouda.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Graag voor 7 november aanmelden bij Anne-Marieke van Gameren of Danielle Schipper via 0800 935 945 6, de website www.mantelzorgcentraal of via info@paletwelzijn.nl
café Creatieve ochtend met lunch

Zoals gebruikelijk is er gelegenheid om andere mantelzorgers te ontmoeten en te spreken.
Ook zijn de coördinatoren mantelzorg van Palet Welzijn aanwezig aan wie u vragen kunt stellen.

Advertisements

Mensen die langdurig zorgen voor een partner, ouder, kind vriend of goede buur, hebben vaak weinig gelegenheid om stil te staan bij hun eigen gezondheid. In dit mantelzorgcafé willen we u kennis laten maken met Hatha-Yoga. Dit is een vorm van Yoga waarbij de nadruk ligt op lichamelijke houdingen. Door deze Yoga is men in staat om beter in balans te blijven en kan men leren om gemakkelijker te ontspannen. Het is voor iedereen mogelijk om aan deze middag deel te nemen. Makkelijk zittende kleding wordt aangeraden.