Wo.04-05 en Do.05-05: Stichting 4 en 5 Mei Gouda dodenherdenking

Op woensdag 4 mei a.s. worden ook in Gouda de Nederlandse slachtoffers – burgers en militairen – herdacht die in het Koninkrijk of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. De burgemeester van Gouda, de heer Milo Schoenmaker, nodigt daarom alle inwoners van Gouda uit, groot en klein, om voorafgaand aan de herdenkingsplechtigheid op de Markt, mee te lopen in een van de drie Stille tochten. Uit respect voor alle slachtoffers verzoekt de burgemeester ook op die dag vanaf 18.00 uur de vlag van uw woonhuis tot zonsondergang halfstok te (laten) hangen.
Stille tochten en bloemleggingen
Stille tocht vanaf de oude begraafplaats aan de Vorstmanstraat
Het formeren van de Stille tocht vangt aan om 19.10 uur bij de hoofdingang van de begraafplaats. Een vertegenwoordiging van de Stichting 4 en 5 Mei Gouda legt een bloemstuk op de door de Oorlogsgravenstichting erkende graven van W. v. Maastrigt, van B. Lens en van A. de Rijke. Ook hun nabestaanden krijgen de gelegenheid om bloemen te leggen.
Om 19.20 uur vertrekt deze Stille tocht richting de Markt (Vorstmanstraat, Kerkhoflaan, Buurtje, Nieuwe Veerstal, Oosthaven, Lange Noodgodsstraat, Spieringstraat, Jeruzalemstraat).
Op de hoek van de Lange Noodgodsstraat/Oosthaven sluiten aan de burgemeester en mevrouw Schoenmaker en allen die de plechtige herdenking in het Gouds Metaheerhuis hebben bijgewoond.
Deze Stille tocht gaat richting het Joodse Poortje in het Raoul Wallenbergplantsoen. Hier zal een afvaardiging van de Stichting Gouds Metaheerhuis als eerste een bloemstuk leggen uit naam van Mevrouw S.R. Meijer – Teixeira de Mattos, de directrice van het vroegere Joodse bejaardentehuis in Gouda. Aansluitend zal een vertegenwoordiging van de Stichting 4 en 5 Mei Gouda een krans leggen. Scholieren sluiten hier ook aan en de Stille tocht gaat richting de Lange Tiendeweg. Op de hoek van de Lange Tiendeweg/Zeugstraat/Jeruzalemstraat voegt deze Stille tocht zich om 19.45 uur samen met de Stille tocht vanaf de Begraafplaats IJsselhof.
Stille tocht vanaf de begraafplaats IJsselhof aan de Goejanverwelledijk
De Stille tocht wordt daar geformeerd om 19.10 uur bij de hoofdingang van de begraafplaats. Een vertegenwoordiging van de Stichting 4 en 5 Mei Gouda legt een bloemstuk op de door de Oorlogsgravenstichting erkende graven van F.J.A. van Eijk en G. Zuidam. Aan de deelnemers van deze Stille tocht wordt tevens gelegenheid geboden desgewenst bloemen te leggen op deze graven.
Om 19.15 uur vertrekt de Stille tocht richting de Markt (Goejanverwelledijk, IJssellaan, Karnemelksloot, Lange Tiendeweg). Op de hoek van de Jeruzalemstraat/Zeugstraat/Lange Tiendeweg sluit deze Stille tocht zich aan bij de Stille tocht, komende uit de Jeruzalemstraat. Vanaf dit punt vertrekken de beide Stille tochten om 19.45 uur naar de Markt.

Stille tocht vanaf de R.K. begraafplaats aan de Graaf Florisweg
Deze Stille tocht wordt op de begraafplaats geformeerd om 19.15 uur. Een vertegenwoordiging van de Stichting 4 en 5 Mei Gouda legt een bloemstuk op de door de Oorlogsgravenstichting erkende graven van A. de Korte en J. Snoeij. Aan hun nabestaanden en andere belangstellenden wordt ook gelegenheid geboden tot het leggen van bloemen.
Om 19.25 uur vertrekt de Stille tocht richting de Markt (Graaf Florisweg, Albert Plesmanplein, Burgemeester Jamessingel). Bij het Huis van de Stad legt een vertegenwoordiging van de Stichting 4 en 5 Mei Gouda een bloemstuk bij het herdenkingsmonument van T. Pille. De Stille tocht gaat vanaf de Burgemeester Jamessingel richting Spoorstraat, Kleiwegplein, Kleiweg tot aan de Sint Anthoniestraat. Op deze kruising sluiten om 19.45 uur aan degenen die de herdenkingsbijeenkomst van de Raad van Kerken in de Agnietenkapel hebben bijgewoond. De Stille tocht vervolgt de route via de Hoogstraat richting de Markt.
De drie Stille tochten, waarbij iedereen zich kan aansluiten, zullen rond 19.50 uur aankomen op de Markt.
Herdenkingsplechtigheid op de Markt.
Om 18.00 uur hangen leden van Scouting Die Kantanky’s de vlag halfstok op de Ster van de Markt en bij het Herdenkingsmonument. Vanaf dat tijdstip hangen van alle openbare gebouwen en objecten w.o. De Waag de Nederlandse vlag halfstok tot zonsondergang (21.10 uur).
Tijdens klokgelui van de kerktoren van de St. Janskerk (19.45-1950) arriveren de Stille tochten op de Markt.
De voorzitter van de Stichting 4 en 5 Mei Gouda, de heer J.C. van Ingen, verwelkomt de aanwezigen om 19.50 uur en doet mededelingen over het programma. Van 19.54 tot 19.57 uur zal het voor deze herdenkingsplechtigheid samengestelde orkest, bestaande uit leden van Gouda’s Harmonie De Pionier en leerlingen van Kunstpunt Gouda, onder leiding van Maaike Gerlsma, passende muziek ten gehore brengen.
Om 19.58.30 uur zal de heer J.P. Smeman, trompettist, met het ten gehore brengen van de “Last Post”, de twee minuten stilte inluiden, zodat exact om 20.00 uur de twee minute stilte in acht worden genomen.
De trompettist zal om 20.02 uur het einde van de twee minuten stilte aankondigen.
Na het verbreken van de stilte zullen onder begeleiding van het orkest gezamenlijk de twee coupletten van het Wilhelmus worden gezongen.
De declamatie wordt dit jaar verzorgd door Sarah Schoenmakers, leerling van de Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman. Zij zal een gedicht voordragen van onze stadsgenoot, Ben van Bommel, over W.O. II

Aansluitend zal de voorzitter een korte uiteenzetting geven over de betekenis van het herdenken van slachtoffers.
Vervolgens zullen 3 kransen worden gelegd namens de Goudse bevolking, uit respect voor de leden van het Voormalig Verzet en namens alle veteranen.

Advertisements

Tijdens de officiële kranslegging zal het orkest twee bekende koralen uit de Johannes Passion en een uit de Mattheus Passion ten gehore brengen. Tijdens het defilé brengt het orkest diverse passende werken ten gehore.
Iedereen die wil, kan een bloem of bloemstuk leggen.
Voor iedereen bestaat de gelegenheid om tijdens het defilé bloemen en bloemstukken neer te leggen bij het Herdenkingsmonument, dat geflankeerd wordt door twee Erewachten in de traditionele uitrusting van de Binnenlandse Strijdkrachten. Op deze wijze wordt ruimschoots gelegenheid geboden zijn of haar gevoelens van dankbaarheid voor de verworven vrijheid tot uiting te brengen.
Veteranen
Het stichtingsbestuur nodigt alle veteranen in Gouda uit om deel te nemen aan de Stille tocht vanaf de R.K. Begraafplaats aan de Graaf Florisweg. Zij worden verzocht vooraf contact op te nemen met de heer Freek van der Lugt (0182-572793).
Parkeren mindervaliden op de Markt op 4 mei a.s.
Bent u slecht ter been en komt u met de auto? Dan is er beperkte parkeermogelijkheid op de Markt. Parkeren kan alleen als u zich van tevoren aanmeldt met vermelding van het kentekennummer van uw auto bij Arie Anker, e-mail arie.anker@gouda.nl of
telefonisch 06-43385104.

Bijeenkomsten ter gelegenheid van de herdenking op 4 mei.
Stichting Tsedaka
De Stichting Tsedaka belegt op woensdag 4 mei om 18.45 uur een korte herdenking, waaraan Pim Leefsma zijn medewerking verleent, bij de voormalige synagoge aan de Turfmarkt 23, nu de kerk van de Vrije Evangelische Gemeente. Aan een van de toegangsdeuren van het gebouw is een herinneringsplaquette aangebracht. Voor de deelname aan de Stille tocht sluiten de aanwezigen van deze herdenking zich aan bij het Gouds Metaheerhuis aan de Oosthaven.
Stichting Gouds Metaheerhuis
Op woensdag 4 mei om 19.10 uur, is er een korte plechtigheid bij het Metaheerhuis (achter gebouw De Haven, Oosthaven 31). Er worden 2 maal 12 namen gelezen van in de oorlog vermoorde Joden, gevolgd door het zeggen van kaddisj, de heiliging van Gods Naam. Na de plechtigheid in het Metaheerhuis is er gelegenheid deel te nemen aan de Stille tocht. Dit jaar zal aan deze Stille tocht aangesloten worden om 19.30 uur op de hoek van de Lange Noodgodsstraat/Oosthaven. Het Metaheerhuis is ingericht als gedenkplaats voor alle Joodse inwoners van Gouda die tijdens de bezettingsjaren om het leven zijn gebracht.

Raad van Kerken
De Goudse Raad van Kerken organiseert op 4 mei a.s. om 19.00 uur (toegang is vrij) voor alle gezindten een bezinningsmoment in de Agnietenkapel. Er zullen dagboekfragmenten worden gelezen van Dini, een meisje van 15 jaar uit een Gouds NSB-gezin. Ze schrijft over dagelijkse bezigheden en haar avontuurtjes met Duitse soldaten. Diaken Dick Vrijburg spreekt over het jaarthema “Geef vrijheid door”. Magda de Jong en Jaap-Jan de Rooij (Duo Passionate) verzorgen de muzikale omlijsting. Amnesty International Gouda deelt traditiegetrouw rozen uit. Na afloop deelname aan de Stille tocht (hoek Sint Anthoniestraat/Hoogstraat) voor bijwonen herdenkingsplechtigheid op de Markt.

Activiteiten op 5 mei
Het stichtingsbestuur maakt bekend dat in nauw overleg met en instemming van de burgemeester van Gouda, in navolging van andere gemeenten, besloten is de activiteiten op 5 mei voortaan om de vijf jaren te organiseren, samen met de twee veteranenorganisaties in Gouda. Die gezamenlijke organisatie zal plaatsvinden ten behoeve van de viering van de Bevrijding op 5 mei 2020.