Winkelketen Halfords Falliet

Winkelketen Halfords heeft vrijdag 3 oktober jongstleden faillissement aangevraagd bij de rechtbank Midden-Nederland. Zojuist werden de Ondernemingsraad, franchisenemers, medewerkers, vakbonden en leveranciers hierover geïnformeerd door het management. De oorzaak van het faillissement wordt toegeschreven aan veranderende marktomstandigheden en een economisch klimaat dat slechts moeizaam herstelt.
Na een managementbuy-out in 2013 onderging Halfords een grondige herpositionering en werden diverse bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. Ook werd de winkelformule aangescherpt door optimalisatie van het online verkoopkanaal en de invoering van een nieuwe cross channel strategie. Ondanks het gewijzigde businessmodel kon een faillissement van de retailer niet worden voorkomen.
Toekomst
Het faillissement heeft betrekking op 102 eigen winkelvestigingen in Nederland en het Hoofdkantoor in Veenendaal, waar (in totaal) 536 medewerkers actief zijn. Het totale Halfords winkelbestand bestaat uit: 130 verkooppunten, waarvan 28 verkooppunten geëxploiteerd worden door zelfstandige ondernemers. De directie van Halfords heeft laten weten, dat een doorstart een reële mogelijkheid is. In dat geval zou de continuïteit van een groot aantal winkelvestigingen en arbeidsplaatsen gewaarborgd blijven.