Willem Roose: Betekenisvol ondernemer, flexibel als de wind

Gouda  – Deze serie gaat over betekenisvol ondernemen in coronatijd. We gaan een kijkje nemen bij vijf ondernemers die de Goudse Hedwig Schipperheijn volgde voor haar gelijknamige mini documentaire serie. Met vandaag: Willem Roose.

Korenmolen De Roode Leeuw is een icoon in Gouda. We hebben hem allemaal wel gezien, ijverig draaiend, of krachtig en stil, kijkend over de stad. Ik was er zelf nog nooit in geweest. Ook niet in het bijbehorende winkeltje. Maar omdat ik daar op een ochtend voor een vriendin wat meel ging halen, kwam ik te weten dat de vraag enorm was gestegen.’ – Hedwig Schipperheijn

Molenaar in hart en nieren
Willem woont en werkt al zo’n 25 jaar in de Roode Leeuw. Opgegroeid in Zeeland, werd hij op jonge leeftijd geïntroduceerd aan molens. Hij vond daarin meteen zijn liefde en heeft die nooit meer losgelaten: ‘Toen ik zo’n acht jaar was, heb ik op een dag de stoute schoenen aangetrokken, ben op mijn fietsje gestapt en naar de korenmolen gegaan, die drie kilometer van ons huis stond. De molenaar heeft me een beetje mee laten lopen en geleidelijk aan, toen ik een jaar of 13 was, mocht ik een aantal uren zelfstandig gaan werken, wanneer ze hun rondes naar de bakker maakten. Dat vond ik fantastisch!’

Advertisements

De Goudse molenaar deelt zijn kennis en kunde nog steeds als aanvulling op zijn eigen molen. Voor De Roode Leeuw haalt hij zijn granen uit Zeeland, bij de molenaar die hem heeft ingewijd in het vak.

Door de jaren heen is Willem ook gaan werken met poldermolens en zaagmolens en heeft hij een ware encyclopedie aan kennis vergaard over de historische bouwwerken. Hij schrijft voor magazines, spreekt op podia en omarmt het avontuurlijke en afwisselende aan het molenaarschap. ‘Misschien dat ik het daarom wel zo lang volhoud’, zegt hij.

Artikel gaat verder na de foto

Het Willem-effect
Willem is door zijn, soms niet al te prettige, ervaringen zo flexibel als de wind geworden. Om zijn vak te kunnen blijven doen, was en is dat ook absoluut nodig. Zo is het bijvoorbeeld een hele klus om De Roode Leeuw uit 1727 in stand te houden en ondanks de veranderlijke wind productief te laten zijn. Maar ook omdat er regels en buren zijn om rekening mee te houden. Afwisseling en aanvulling met andere molen gerelateerde activiteiten in het land, zijn voor Willem de oplossing geworden. Zijn passie voor het molenaarschap heeft hem ondertussen tot een echt ambachtelijke vakman gemaakt.

Impact van je hart volgen
Door gefocust te blijven op wat hij zelf echt wilde, en zijn ouders’ raad van een vaste baan in de wind te slaan, werd Willem beroepsmolenaar. ‘Wat ik er het mooiste aan vind, is de afwisseling. Je werkt met een kolossaal monument, aangedreven door de wind. In essentie in al honderden jaren niet zo heel veel veranderd en daar kun je nog steeds iets mee doen. Je kunt er nog steeds meel mee produceren waar mensen brood mee kunnen bakken, je kunt er nog steeds polders mee bemalen, zoals dat eeuwenlang is gegaan. Je kunt er ook nog steeds planken mee zagen, houtzaagmolens, etc. En het is wel mooi dat je de combinatie hebt van én oud historisch waardevolle monumenten én nog iets produceren wat er nog echt toe doet.’

In Gouda hebben de corona perikelen en het gedwongen thuiswerken ervoor gezorgd dat meer mensen thuis zijn gaan bakken. Willem kan de vraag nauwelijks bijhouden en gebruikt elk moment dat de wind krachtig genoeg is, om de molen te laten draaien.

Betekenisvol ondernemen
Bij betekenisvol ondernemen wordt gekeken naar de impact die gemaakt wordt op de gehele keten. Ecologische duurzaamheid en sociale cohesie zijn daarin leidend. Onderdeel daarvan zijn gezonde werkomstandigheden en een eerlijk loon voor iedereen; een zo klein mogelijke voetafdruk in het productie en distributieproces creëren. De kost van het uitputten van de aarde heeft direct impact op toekomstige generaties mensen en dieren. Dienend voor de natuur en elkaar zijn, draagt daarom bij aan het welbevinden van allen.

Tekst en foto’s: Hedwig Schipperheijn (iOPENER)

Onderdeel van de Betekenisvol Ondernemen mini docu series

Meer weten? Kijk op: https://www.iopener.io/

 

 

27-12-2020 16:10