Wijkteams gaan stoppen in Gouda

Na overleg met de wethouder en haar ambtenaren hebben de wijkteams besloten om zichzelf op te heffen per 1 januari 2015. Het overleg maakte voor de wijkteams duidelijk dat er naar hun mening geen visie en beleid is ontwikkeld voor het bereiken van de doelen van wijkaanpak vanaf 1 januari 2015.

Ieder wijkteam zal de komende tijd voor zichzelf bekijken hoe lopende zaken zo goed mogelijk af te ronden. En of, en zo ja hoe,zij mogelijkheden zien om na 1 januari 2015 als bewonersgroep actief te zijn.