Wijkteam wil nieuw verkeersonderzoek PWA kazerne

Het verkeersonderzoek voor de komst van moskee El Wahda in de voormalige Prins Willem-Alexanderkazerne moet over. Het wijkteam Plaswijck constateert dat deels met verouderde cijfers is gewerkt en stellingen over parkeren staan haaks op eerdere uitspraken en acties van de gemeente. Het wijkteam zegt dat in het onderzoek dat is uitgevoerd door de Grontmij, een ontsluiting via de noordzijde, wordt genoemd. Een route via de noordzijde van moskeebezoekers op vrijdag zal samenvallen met de vrijdagavondspits. Het wijkteam pleit in een brief aan de gemeente voor een nader verkeersonderzoek, waarbij ook wijkbewoners worden betrokken.(Bron AD)