Wethouder Niezen geeft startsein voor de actie “Ik wil je zien”

We fietsen van de leerlingen van groep 7 en 8 van de Plaswijckschool zijn afgelopen week gekeurd op veiligheid. Deze actie is opgezet en uitgevoerd door “Jong Gouda”, in samenwerking met gemeente en politie. De leerkrachten van de school haken er graag op in, want bovenbouwkinderen fietsen al vaak zelfstandig door de wijk. Is je verlichting goed zichtbaar? Hoe zit het met je reflectoren? En zijn je remmen wel goed? Onder het toeziend oog van de wijkagent werd alles zorgvuldig nagezien en waar nodig gerepareerd. Samen met Johan Moen, directeur van de school, keurde wethouder Niezen van verkeer de eerste fietsen. Meester Johan maakte nog van de gelegenheid gebruik om de wethouder attent te maken op de snelheid van het verkeer op de Plaswijckweg en het ontbreken van gescheiden rijbanen voor auto’s en fietsen.