Wethouder Hilde Niezen onthuld informatiebord Bosje van Cats

Gouda – Aankomende zaterdag zal wethouder Hilde Niezen het informatiebord van het Bosje van Cats onthullen bij de hoek van de Ridder van Catsweg/Bleulandweg. Buurtbewoners namen het initiatief om de natuurwaarde van dit ‘landje’ zichtbaar te maken. De onthulling wordt omlijst met de expositie van foto’s, genomen in het Bosje. Deze was ook tijdens de Hofstedendagen te zien.

Het ‘landje’ tussen het Groene Hart Ziekenhuis en de Ridder van Catsweg wordt sinds dit voorjaar ecologisch beheerd door buurtbewoners. Zij hebben het landje het Bosje van Cats genoemd. Met een informatiebord wordt deze naam bekend gemaakt.

Het informatiebord wil wandelaars en fietsers attenderen op de natuurwaarde van het Bosje van Cats. Het Bosje van Cats is een ‘tiny forest’. Het is de groene poort naar de mooie Ridder van Catsweg/ Bloemendaalse weg. Voor ziekenhuispatiënten zorgt het voor een groen uitzicht, terwijl het tegelijkertijd het licht van het ziekenhuisterrein tegenhoudt voor bewoners, fietsers en wandelaars aan de Ridder van Catsweg.

Advertisements

Geschiedenis
Het Bosje bestaat uit voormalig boerenerf, tuin en wellicht ook deel weiland. Een van de boerderijen was de Catharinahoeve. De hoeve is tot 1953 in gebruik geweest en in 1981 gesloopt. Het Bosje van Cats heeft zich dus pas sinds begin jaren ’50 ontwikkeld tot wat het nu is, de plek waar de boerderijbebouwing stond pas sinds begin jaren ’80.

In het Bosje is de oude beplanting van de voormalige boerderijen nog zichtbaar: de rij Italiaanse populieren, de grote kastanje, roodbloeiende prunus, taxus, ligusterhaag, rododendron en honderden sneeuwklokjes.

Aan tientallen jaren verwaarlozing en halvering van het Bosje door nieuwbouw, kwam in 2011 een einde. Toen heeft de Gemeente 300 struiken geplant. De bloeiende en besdragende meidoorn, gelderse roos, sleedoorn en krentenboompjes lokken vogels, vlinders en andere insecten en zorgt voor dichte lage begroeiing.

Groen moet je Doen
Buurtbewoners en Gemeente hebben een Groen moet je Doen contract afgesloten. Het terrein van 0,5 Ha mag zich nu natuurlijk ontwikkelen. Als er bomen omvallen blijven ze liggen, waardoor er steeds meer biodiversiteit zal ontstaan. We houden alleen twee paadjes begaanbaar en rapen zwerfafval.

Als je het bosje in loopt is het stadsgeluid opeens ver weg. Je hoort er tientallen soorten vogels. Vanzelfsprekende stadsbewoners zoals koolmees, pimpelmees, staartmees, winterkoninkje, ekster, zanglijster, merel en vlaamse gaai. Maar je kunt er ook een grote bonte specht, sperwer, zwartkopje, tjiftjaf en zelfs een ijsvogel tegenkomen. En we hopen dat de bosuil terugkomt, nu het weer rustig is in het bosje. Zijn nestkast hangt er alvast.

Activiteiten
In het voorjaar is een vogelexcursie georganiseerd. Voor veel buurtbewoners was het de eerste keer dat ze door het bosje liepen. Komend voorjaar wordt dit zeker herhaald. Tijdens de Hofstedendagen was er een expositie van foto’s, gemaakt in het bosje, opgehangen langs de weg. Dat zorgde voor veel aandacht en leuke gesprekjes. Er is begonnen met een planteninventarisatie, die al dertig verschillende kruiden, struiken en bomen opleverde. Met vereende krachten is een omgewaaide boom uit de sloot gehaald, waardoor de watergang open blijft.

 

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

06-12-2018 09:11