Wervingsdag gevangenis Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn – De gevangenis van Alphen aan den Rijn zoekt nieuwe collega’s, daarom organiseert de penitentiaire inrichting (PI) op 7 april een wervingsdag, speciaal voor mensen die belangstelling hebben om in de PI te komen werken.

Er zijn vacatures voor uiteenlopende functies beschikbaar zoals medewerker arbeid (metaal), GZ-psycholoog, verpleegkundige, complexbeveiliger en penitentiair inrichtingswerker (PIW-er). De dag biedt volop mogelijkheden om de PI van binnen te bekijken, met medewerkers in gesprek te gaan over de beschikbare functies en te ervaren hoe het is om in een gesloten omgeving te werken.

“We verwachten van onze medewerkers dat ze professioneel, integer, initiatiefrijk en flexibel zijn”,
aldus Willem Boersma, plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de PI Alphen. “Wij hebben een belangrijke maatschappelijke opdracht, namelijk het veiliger maken van Nederland. Door te komen
werken in onze gevangenis, krijg je de mogelijkheid om daar een steentje aan bij te dragen”.
Aanmelden

Advertisements

De wervingsdag vindt plaats op de locatie Eikenlaan 36 in Alphen aan den Rijn. Belangstellenden
kunnen zich tot en met 1 april aanmelden. Meer informatie over de wervingsdag en de aanmeldprocedure is te vinden op de website van de Dienst Justitiële Inrichtingen:
https://www.dji.nl/pers-media/nieuws/2018/wervingsdag-gevangenis-alphen-aan-den-rijn-7-april-
2018.aspx

De PI Alphen aan den Rijn
De PI Alphen aan den Rijn voert straffen en vrijheidsbenemende maatregelen uit die door de rechter
zijn opgelegd. De PI is verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van justitiabelen en zet zich in
om hen voor te bereiden op een goede terugkeer in de maatschappij. De PI Alphen aan den Rijn
bestaat uit twee locaties, Eikenlaan en Maatschapslaan, en heeft plaats voor in totaal ongeveer 1.200
gedetineerde mannen. Naast gevangenisplaatsen is er op de locatie Maatschapslaan ook een Huis
van Bewaring (HvB) en een afdeling Extra Zorgvoorziening (EZV). Op de locatie Eikenlaan is eveneens
een HvB gevestigd en zijn cellen aangewezen voor arrestanten.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via persbericht@goudafm.nl