Vrijzinnige Partij zet in op deelname verkiezingen Zuid-Holland

De Vrijzinnige Partij wil meedoen aan de Provinciale Staten verkiezingen van de provincie Zuid-Holland. De kerngroep van de Vrijzinnige Partij heeft dat besloten. Ook in de provincies Utrecht en Gelderland wil de Vrijzinnige Partij mee gaan doen. De Vrijzinnige Partij is opgericht door onafhankelijk Tweede Kamerlid Norbert Klein. Hij zat zelf in de periode 1991 – 2003 in de Provinciale Staten van Gelderland.

Per provincie komt er een regionaal verkiezingsprogramma. Inzet van de Vrijzinnige Partij is om alle provinciale taken met 100% bijbehorend geld van de provincies over te brengen naar de gemeenten. Voorbeeld hiervan zijn de provinciale wegen, die nu al allemaal op gemeentelijk grondgebied liggen. Ook provinciale flauwekul projecten om gemeentelijke herindelingen te bevorderen worden gestopt. Uiteindelijk doel van de Vrijzinnige Partij is om provincies op te heffen. Ook is deelname aan deze verkiezingen een opmaat voor de Vrijzinnige Partij om een vrijzinnig alternatief te bieden voor de vastgelopen politiek van het kabinet Rutte II en haar gedoogpartijen.

Voorzitter en Tweede Kamerlid Norbert Klein: ”Na de oprichting begin december vorig jaar heb ik veel commentaar gehad dat het te vroeg zou zijn om als Vrijzinnige Partij deel te nemen aan de PS-verkiezingen. Deelname aan alle 12 provincies is ook zeker onrealistisch. Maar de kerngroep heeft veel vertrouwen dat met het draagvlak in deze 3 provincies verkiezingsdeelname kansrijk is.”
Deadline voor deelname is 2 februari 2015.
De aanduiding “Vrijzinnige Partij” is bij de Kiesraad wel vastgelegd voor alle provincies.

Advertisements