Vrijwilligerspenning voor Yvonne Kamperman, Stichting Downsyndroom

Gouda – Yvonne Kamperman-van de Ruit ontving op 7 april de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. De erepenning werd uitgereikt na de repetitie voor de musical Jakob in de Ontmoetingskerk. Zij ontvangt de erepenning als waardering voor haar jarenlange inzet bij de Stichting Downsyndroom, maar daarnaast ook voor ander vrijwilligerswerk.

Yvonne Kamperman is sinds 1990 coördinator van de kern Groene Hart van de Stichting Downsyndroom. Ouders met kinderen met het downsyndroom kunnen zich tot haar wenden. Ze is organisator van themadagen en geeft lezingen. Verder nam zij het initiatief om downdisco’s te houden in So What. Ook is zij actief voor het koor Menorah en begeleidt zij bewoners van de Irishof en Hanepraij naar de kerkdiensten. Sinds 2014 is zij diaken bij de Hanepraij.

Stichting Downsyndroom

De landelijke Stichting Downsyndroom (SDS) werd in maart 1988 opgericht op initiatief van een aantal ouders met jonge kinderen met die conditie. Zij wilden daarmee voorzien in een leemte in de informatievoorziening over het syndroom en alles wat daarmee samenhangt.

Vrijwilligerspenning

De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

09-04-2018 09:48