Vrijwilligerspenning voor de heer Havenaar

Op maandagochtend 2 februari is de heer J.C.A. Havenaar door wethouder Laura Werger in het zonnetje gezet vanwege zijn langdurige inzet als vrijwilliger bij Zorgcentrum de Ronssehof en in de Bleulandflat. Hij kreeg de penning overhandigd in het restaurant van Zorgcentrum de Ronssehof tijdens de koffieochtend voor alle medewerkers.
De heer Havenaar is sinds 2000 vrijwilliger in zorgcentrum De Ronssehof. Hij doet daar van alles: vuil- en wasserijcontainers buiten zetten en hij verricht naar ieders tevredenheid allerlei hand- en spandiensten op technisch gebied. Tijdens de hectische verhuizing van de Ronssehof naar hun nieuwe locatie was Havenaar een rots in de branding. Hij staat altijd klaar voor de bewoners, ongeacht de tijd of de investering die hij daarvoor hoeft te doen.
Ook in zijn flat, Bleulandflat 1, is Havenaar al jarenlang een begrip. Hij helpt met het opladen van scootmobiels tot het weer op gang helpen van computers. Ook hier doet men nooit tevergeefs een beroep op hem.
Vrijwilligerspenning
De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.