Vrij.31-10: Opening nieuwe crisisopvang Het Kompas van het Leger des Heils

Op 31 oktober 2014 wordt aan de IJssellaan 2a in Gouda de nieuwe crisisopvang Het Kompas van het Leger des Heils geopend. Sinds 1999 was deze opvang gehuisvest aan de Ruys de Beerebroucklaan, maar dit pand voldeed niet meer aan de eisen die in deze tijd aan maatschappelijke opvang gesteld worden. Het nieuwe pand wordt vrijdag 31 oktober om 14.00 uur feestelijk geopend door Laura Werger, wethouder Zorg & Welzijn, Jeugd en Sport van de gemeente Gouda samen met Cornel Vader, directeur Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg en Johan Koeman, directeur Leger des Heils Maatschappelijk Centrum Rotterdam e.o. Daarnaast zal ook de landelijk leider van het Leger des Heils, commissioner Hans van Vliet aanwezig zijn.

In deze nieuwe voorziening vindt opvang plaats van mensen die geen vaste woon – of verblijfplaats hebben en (dringend) behoefte hebben aan zorg, structurering en (intensieve) begeleiding. Het Kompas is een crisisopvang waar vrouwen en mannen met hun kinderen terecht kunnen, die om wat voor reden dan ook geen beschikking hebben over een eigen woning. Vaak gaat het ook om mensen die al langere tijd marginaal gehuisvest zijn en waar de situatie onhoudbaar is geworden. Naast onderdak wordt er begeleiding geboden om de situatie te stabiliseren en om toe te werken naar een vervolgstap. Over het algemeen wordt er materiële en psychosociale hulpverlening geboden. Daarbij wordt, indien nodig, nauw samengewerkt met de ketenpartners in gemeente Gouda.