Vrij.22-01: Gouwe Dialoog

In navolging van de ontmoetings- en gespreksavonden eerder dit jaar, organiseert een groep betrokken Goudse burgers een serie dialoog-bijeenkomsten voor Gouwenaren van verschillende achtergronden en levensbeschouwingen.
Gouwe Dialoog zoekt verbindingen en wil zo een kettingreactie teweegbrengen, van dialoog naar dialoog, van debat naar debat, van activiteit naar activiteit, zodat we als Goudse burgers dichter bij elkaar komen en elkaar beter leren kennen.

De eerste Gouwe Dialoog vindt plaats op vrijdag 22 januari 2016 in het Nelson Mandela Centrum, Bernadottelaan 79, inloop 18.00 uur met soep en brood, aanvang 19.00 uur. Afsluiting rond 22.30 uur. De toegang is gratis.
De avond staat in het teken van samen zoeken naar en in gesprek gaan over wat Gouwenaren bezighoudt dan wel verontrust, als het gaat over de Goudse samenleving. Dat gebeurt in persoonlijke ontmoetingen, filmfragmenten van straatinterviews, flitspresentaties en kleinere gespreksgroepen.

– Stadsdichter Ruud Broekhuizen zal zijn mening geven over de ontwikkeling van de onderlinge betrekkingen in de Goudse samenleving.
– Enkele Gouwenaren vertellen over hun ervaringen en toekomstverwachtingen als nieuwkomers.

Advertisements

– Avondvoorzitter is Gouwenaar Khalid Boutachekourt.
– Chris Bellekom, Gouda Bruist, leidt de flitspresentaties.
– Tussendoor spelen en zingen vier jonge musici Marokkaanse muziek.