Vrij.21-11: Conservatief Café Gouda

Conservatief Café komt 21 november weer bijeen rond een actueel en belangrijk thema.
Onze veiligheidspositie in een veranderende wereld
met Ton Welter (Coalition for Defence), luitenant-generaal b.d. Ton van Osch (Defensie), dr. Jacco Pekelder (Universiteit Utrecht) en kapitein Mark Brouwer (Korps Mariniers).
Tegen de achtergrond van de veranderende veiligheidssituatie in de wereld besloot het kabinet voor een trendbreuk door de Defensiebegroting omhoog bij te stellen. De wijziging is echter beperkt wanneer deze wordt afgezet tegen de grote internationale (handels)belangen van Nederland. Onze economie leunt zwaar op export en doorvoer en is daarmee zeer kwetsbaar voor verstoringen in de veiligheidssituatie ook al bevinden deze zich buiten ons land. Door het decennia lang snijden in de capaciteiten van onze krijgsmacht beschikken we over onvoldoende middelen om onze immer ambitieuze buitenlandpolitiek te ondersteunen met militaire mogelijkheden. Een belangrijke vraag is dus hoe het verder moet met de Nederlandse krijgsmacht. Ton Welter (Coalition for Defence) zal zijn visie uiteenzetten naar aanleiding van zijn rapport Nederland heeft een Zwitsers zakmes nodig, Jacco Pekelder (Universiteit Utrecht) zal ingaan op het belang en de rol van Duitsland voor wat betreft ons veiligheidsbeleid en Mark Brouwer (Korps Mariniers) zal vanuit de praktijk spreken over internationale militaire samenwerking en het belang van amfibische capaciteiten voor de krijgsmacht.
Locatie: Sociëteit de Reünie, Oosthaven 17 Gouda
Tijd: 19:30 deuren open, 20:00 aanvang programma
Toegang: EUR 12,- inclusief koffie/thee en twee drankjes aan de bar
Aanmelden: www.conservatiefcafe.nl/aanmelden