Vrij.13-11: Lezing in het Conservatief Café

Over hoofdbrekens en zesjescultuur – Vrijdag 13 november Conservatief Café

In een vluchtige postmoderne onderwijscultuur is zowel kwaliteit als de rol van vorming onder druk komen te staan. Bildung ‘mag’ de laatste jaren echter weer in het onderwijs. Hoe kan aan het ‘Bildungsideal’ weer nieuwe invulling worden gegeven? Welke (historische) bronnen moeten aan de basis liggen van ethische en filosofische vorming? Historisch besef is meer dan geschiedenisles geven. Mag het rekenonderwijs leerlingen nog hoofdbrekens kosten? En in welke leemte voorziet de ambachtsschool die terug is van weggeweest? Deze en andere vragen komen op 13 november aan bod met inbreng van prof. dr. Frank van der Duyn Schouten (voormalig rector VU, TiU) en
Ir. Karin den Heijer (bestuurslid Beter Onderwijs Nederland).
Ook deze avond zal pianist Wouter Harbers zorgen voor een passende muzikale omlijsting.

Erbij zijn? Meld u gelijk aan via het inschrijfformulier!

Advertisements

Datum 2 oktober, 20.00 uur. 19.30 uur deuren open.
Locatie Sociëteit De Reünie, Oosthaven 17 te Gouda.
Entree niet-donateurs € 12,- inclusief koffie/thee en twee drankjes aan de bar.