Vrij.06-11: Shekinaviering door Simone Visser en Klaas Eikelboom

Het thema van deze avond is “Tongentaal, waarom zou je dat willen?” en wordt ingeleid door Simone Visser en Klaas Eikelboom uit Culemborg; Simone werkt als ziekenhuispredikant en is samen met haar man Klaas actief binnen de charismatische beweging in Utrecht. Daarnaast zijn ze betrokken bij de ‘Renewal in Christ Ministries’.
Tongentaal, geen gemakkelijk thema. Het gebed waarin we de woorden zelf niet formuleren, en wellicht zelfs niet begrijpen, kan heilzaam zijn in situaties waarin woorden tekort schieten zoals aangegeven in het bijbelboek Romeinen 8:26 “waar de Geest pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen”. Ook in bijv. pastoraat brengt dit gebed de aanwezigheid van Christus in situaties die de hulpzoeker niet durft te verwoorden. Maar ook in lofprijzing en aanbidding kan tongentaal een onderdeel en aanvulling zijn.

Naast de inleiding zal er in deze viering natuurlijk ook alle ruimte zijn voor muziek en lofprijzing en is er gelegenheid voor persoonlijk gebed met ieder, die daaraan behoefte heeft.
De viering wordt gehouden in kerkgebouw “De Veste”, Ridder van Catsweg 300 in Gouda en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 is de zaal open en bent u van harte welkom voor een kop koffie o.i.d. Wilt u meer weten over de Shekina viering, dan kunt u of mailen naar: lsieling@hetnet.nl of de website bezoeken: www.shekinavieringgouda.nl