Vragen over datalek op gemeente Gouda website

gemeentehuis

Gouda – D66 in Gouda maakt zich zorgen over de digitale veiligheid van de gemeente Gouda. Onlangs ontdekt de kandidaat-raadslid Bram Talman dat op de website van de gemeente allerlei persoonsgegevens van ambtenaren te vinden zijn. Zo was te zien welke ambtenaren op welke werkplek aanwezig zijn, inclusie foto van de desbetreffende medewerker en de afdeling waarop hij of zij werkt. D66 wil daarom van het college weten welke acties er worden ondernomen om te voorkomen dat er in de toekomst een nieuw lek ontstaat.

Bron: AD