Voornemen provincie Zuid-Holland: geen vestiging Decathlon buiten stadscentra toestaan

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen geen ontheffing te verlenen voor vestiging van Decathlon op locaties buiten de centra van Schiedam en Den Haag. Daarmee zijn zij voornemens vast te houden aan geldend beleid waarbij detailhandel zoveel mogelijk een plek moet krijgen binnen bestaande winkelgebieden.

Eind juni zullen GS dit voornemen bespreken met Provinciale Staten, waarna zij begin juli het definitieve besluit nemen. De vraag of Decathlon zich op de betreffende locaties mag vestigen speelt al sinds 2014. De gemeente Schiedam heeft destijds ontheffing aangevraagd voor een vestiging op het Hargaterrein en Den Haag deed dat voor Forepark Rhone. De provincie heeft die ontheffingen niet verleend omdat de provincie vond dat er geen sprake is van bijzondere omstandigheden om van het beleid af te wijken.

Uitgangspunt van het provinciale beleid is dat detailhandel zich moet concentreren in bestaande winkelgebieden. Zo blijven centra compact en levendig en wordt leegstand voorkomen. Uitzonderingen zijn er voor winkels die producten verkopen die niet goed inpasbaar zijn in de centra, bijvoorbeeld auto’s of meubels. Volgens de betreffende gemeenten is dat laatste ook het geval voor het winkelconcept ‘try and buy’ van Decathlon. Daarom zijn zij in beroep gegaan bij de Raad van State om het besluit van de provincie ongedaan te laten maken.

Advertisements

Geen bijzondere omstandigheden
De Raad van State heeft de provincie in maart 2019 opgedragen beter te onderbouwen waarom zij geen ontheffing verleend heeft. Het detailhandelsbeleid van de provincie is volgens de Raad van State in orde, maar de provincie moest volgens Europese regels nadrukkelijker onderbouwen dat de weigering een zinvolle bijdrage levert aan de doelstellingen van het detailhandelsbeleid.

Na een brede heroverweging hebben Gedeputeerde Staten het voornemen nu opnieuw tot het oordeel te komen dat er hier geen sprake is van bijzondere omstandigheden op grond waarvan hier een uitzondering gerechtvaardigd is. De vestiging van Decathlon op de beoogde locaties draagt niet bij aan de doelstelling van de provincie om vitaliteit, kracht en aantrekkelijkheid van de centra te versterken. Vestiging binnen een bestaand stadscentrum daarentegen, zal daar positief effect hebben op het betreffende winkelgebied. Gedeputeerde Staten zijn dan ook voornemens geen ontheffing te verlenen. GS nemen de eerste helft van juli een definitief besluit, nadat zij hun voornemen met PS hebben besproken.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

24-06-2019 10:30