Via social return meer mensen aan het werk

Gouda – De ICT-sector is de laatste paar jaar weer flink aangetrokken en er dreigt een tekort aan goed opgeleid personeel. Ook Centric ervaart deze ontwikkeling. De gemeente Gouda en UWV werken binnen het Werkgeversservicepunt Midden-Holland al samen met als doel werkzoekenden aan het werk te helpen. Centric en Werkgeversservicepunt Midden-Holland hebben nu via social return de krachten gebundeld en zijn met elkaar om de tafel gegaan. Social return is een aanpak om voor meer werkgelegenheid te zorgen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze publiek-private samenwerking heeft geleid tot succes. Binnenkort starten twaalf mensen bij Centric in een baan met een opleiding.

Om het tekort aan personeel in de ICT sector te helpen oplossen, heeft het Werkgeversservicepunt Midden-Holland samen met Centric de mogelijkheden verkend. Werkzoekenden die normaal niet in aanmerking komen voor reguliere vacatures krijgen via deze samenwerking alsnog een kans op werk. Zij krijgen eerst een opleiding aangeboden, waarna zij bij succesvolle afronding een goede kans maken op een baan bij of via Centric.

Aan het werk
Twaalf werkzoekenden gaan met een opleiding bij Centric starten of zijn net gestart. Deze werkzoekenden zijn geselecteerd, omdat zij grote belangstelling hebben voor ICT en zeer gemotiveerd zijn om bij Centric aan de slag te gaan. Afhankelijk van hun achtergrond en belangstelling worden zij opgeleid voor applicatiebeheerder, programmeur of helpdeskmedewerker.

Advertisements

Denkkracht bundelen
Wethouder van Gelder reageert: “Ik ben bijzonder trots op het feit dat we hier vandaag staan. Twaalf mensen die een prachtige kans krijgen op een mooie opleiding en een mooie baan. Door samen met Centric, het UWV en de gemeente Gouda het avontuur aan te gaan en samen op zoek te gaan naar oplossingen, gaan deze twaalf mensen aan de slag. We hebben de denkkracht gebundeld en samen gewerkt aan dit mooie resultaat! Maar hier stopt het niet. Deze samenwerking gaan we voortzetten, zodat Centric ook in de toekomst op voldoende en goed gemotiveerd personeel kan rekenen.”