Verminderde energiebelastingdruk niet voor iedereen gelijk

Uit de miljoenennota die op Prinsjesdag is aangeboden, blijkt dat de totale energiebelastingdruk voor bijna alle huishoudens in 2020 zal dalen door een hogere heffingskorting (de zogenaamde ‘Vermindering Energiebelasting’). In 2019 was de energiebelastingdruk juist flink gestegen, waardoor de meeste mensen in 2020 t.o.v. 2018 nog steeds een stijging zullen zien.

In 2020 zullen deze kosten maar liefst 82% hoger zijn dan in 2013 (o.b.v. een door het CBS berekend gemiddeld verbruik van 2.525 kWh en 1.179 m³). Zelfs bewoners van kleinere, goed geïsoleerde huizen betalen fors meer dan 7 jaar geleden. Winnaars zijn vooral de gasloze huishoudens, want in de komende jaren zal de energiebelastingdruk voor de 7,6 miljoen huishoudens met een gasaansluiting toenemen.

Voor meerpersoonshuishoudens met oude, grote en vrijstaande woningen is de daling van de druk op energiebelasting in 2020 minimaal of is er zelfs sprake van een stijging. De gemiddelde daling voor een meerpersoonshuishouden met gas en elektriciteit ten opzichte van 2019 is 7%. De meerpersoonshuishoudens met kleinere woningen zullen grotere dalingen ervaren. Deze dalingen zorgen er echter niet voor dat de stijging van de belasting op energie van vorig jaar volledig wordt teruggedraaid. Een meerpersoonshuishouden betaalt in 2020 gemiddeld nog altijd € 117,- meer dan in 2018.

Advertisements

Bezitters van een woning zonder gasaansluiting lijken de grote winnaar van de nieuwe energiebelastingplannen. Dit komt doordat de belastingvermindering volledig wordt toegekend per elektriciteitsaansluiting ongeacht of het huis wel of geen gasaansluiting heeft. Als de kosten voor gasverbruik jaarlijks flink toenemen door stijgende energiebelastingdruk, ligt het gevaar op de loer voor de prijs van stadsverwarming vanwege de koppeling met een gashuis in de Warmtewet.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

24-09-2019 10:18