Vergrijzing bevolking Groene Hart

An old woman walking outdoors in the winter with a few snow crystals visible in the air. - Focus is on the woman with the background thrown out of focus.

De bevolking van het Groene Hart vergrijst. Met name jongeren van 18 tot 25 jaar trekken weg en dat wordt slechts gedeeltelijk compenseert door gezinnen met kinderen die hier komen wonen. Dat staat in de jaarlijkse Groene Hart monitor over demografische ontwikkelingen. De vergrijzing vereist een veranderd woningaanbod: niet meer woningen, maar andere woningen. In 2012 en 2013 werden jaarlijks zo’n 3000 huizen opgeleverd. Het aandeel ouderenwoningen en woningen voor lagere inkomens bleef daarin fors achter gezien de bevolkingssamenstelling.