Vandaag bestaat het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) 10 jaar in Gouda

Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden viert tiende en laatste verjaardag

Sinds tien jaar kent onze regio een Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG), onderdeel van de GGD
Hollands Midden. Vandaag, op 25 november, viert het SHG zijn tiende verjaardag. Het SHG
heeft in deze jaren een duidelijke groei doorgemaakt. Ging het in de eerste jaren om nog geen
100 casussen per jaar, in 2013 bleef de teller steken op 492.

Het SHG is een telefonische advieslijn voor slachtoffers maar ook voor plegers en omstanders van
huiselijk geweld. Desgewenst kan men anoniem blijven. Ook kunnen mensen een melding doen.
Daarna zal het Steunpunt proberen hulp op gang te brengen. Behalve burgers kunnen ook
beroepskrachten bij het SHG terecht voor advies of melding.

Advertisements

Als het mensen niet lukt om in harmonie samen te leven, hoeven zij daarin niet te berusten. Het is
mogelijk iets te ondernemen met hulp van het SHG. Het SHG biedt de helpende hand, doorbreekt
onveilige situaties en zet mensen in beweging. Ze bieden perspectief op een betere situatie waardoor
mensen weer toekomst hebben. Mét of zonder elkaar.

25 november zal overigens de laatste ‘verjaardag’ zijn van het SHG. Vanaf 1 januari gaat het
steunpunt samen met het Advies-en Meldpunt Kindermishandeling onder de naam Veilig Thuis. Dit is
een landelijke ontwikkeling die vanaf januari wordt ondersteund door een publiekscampagne.