(valse)Bommelding ID college

Aan het begin van de middag om 12.53 werd het ID college aan de Groen van Prinsterersingel 52, ontruimt na een bommelding. De studenten kregen na ongeveer 20 minuten te horen dat ze naar huis mochten maar hun fiets en spullen diende op school te blijven. Rond 13:30 werd duidelijk dat het loos alarm betrof. De bommelding bleek vals te zijn. Nader onderzoek wordt verricht naar de bommelder. De school heeft rond 14:00h de lessen hervat.