UWV: Minder WW-uitkeringen in Midden-Holland bij 50-plussers én jongeren

uwv

De coronacrisis trof in het begin vooral jongeren. Met name in het voorjaar van 2020 verloren velen van hen hun baan. Nu de arbeidsmarkt weer aantrekt profiteren jongeren echter ook als eerste van de toegenomen personeelsvraag. Het aantal WW-uitkeringen verstrekt aan personen tot 27 jaar daalt vanaf begin 2021 en ligt in Midden-Holland inmiddels flink lager dan voor de coronacrisis. Het aantal WW-uitkeringen voor 50-plussers vertoont minder sterke schommelingen, maar is eveneens gedaald tot onder het pre-crisisniveau. Ondanks het brede herstel zijn niet alle beroepen even kansrijk op de arbeidsmarkt. UWV helpt werkzoekenden met een minder kansrijk beroep hun vaardigheden in kaart te brengen en zich te oriënteren op een beroepsoverstap, bijvoorbeeld via het event BinnenKijken bij Bedrijven.

Onderstaande figuur op basis van indexcijfers laat zien dat de coronacrisis werkenden tot 27 jaar veel sterker heeft geraakt dan werkende 50-plussers. Het aantal WW-uitkeringen dat UWV aan deze groep verstrekt schoot in het voorjaar van 2020 omhoog. Dat komt omdat jongeren gemiddeld genomen vaker over een flexibel arbeidscontract beschikken of via een uitzendbureau werken. Ook zijn zij vaker werkzaam in sectoren als horeca en detailhandel. Deze sectoren hebben tijdens de opeenvolgende lockdowns flink te lijden gehad onder coronamaatregelen en het wegblijven van klanten en gasten. Sommige bedrijven kwamen zelfs helemaal tot stilstand en moesten hun productie en/of dienstverlening tijdelijk staken. Omzetverlies en onzekerheid over de (nabije) toekomst maakte dat veel werkgevers zich genoodzaakt zagen afscheid te nemen van personeel.

Advertisements

Ruime verdubbeling WW voor personen tot 27 jaar tijdens 1e golf
Het aantal WW-uitkeringen aan jongeren tot 27 jaar groeide tijdens de ’1e golf’ (tussen februari en mei 2020) in Midden-Holland met 123%, van 156 naar 348. Een ruime verdubbeling dus. Bij 50-plussers was de stijging over dezelfde periode met 3% veel gematigder. Het aantal WW-uitkeringen voor deze groep nam tussen februari en mei 2020 toe van 1.100 tot 1.132. Na een algehele WW-daling in de zomermaanden volgde in het najaar van 2020 de ‘2e golf’. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan waren er hierdoor in oktober opnieuw diverse beheersingsmaatregelen nodig. Die hadden hun weerslag op de economie en arbeidsmarkt, waardoor het aantal WW-uitkeringen tussen november 2020 en januari 2021 wederom toenam. Bij jongeren tot 27 jaar ging het om een stijging met 7%, van 255 tot 274. Bij 50-plussers bedroeg de WW-toename in dezelfde periode 5%, van 1.112 tot 1.168.

Vanaf begin 2021 minder WW-uitkeringen door gunstiger economisch klimaat
De verbeterde economische situatie, seizoensinvloeden en versoepeling van de coronamaatregelen zorgen de voorbije maanden voor een snel herstel van de arbeidsmarkt. Eind juli 2021 ligt het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland daardoor al 9% lager dan voor de start van de coronacrisis. Het dalingspercentage ten opzichte van februari 2020 is min of meer gelijk voor de diverse leeftijdsklassen: onder personen <27 jaar is in vergelijking met het pre-coronatijdperk sprake van een krimp met 9% tot een totaal van 142, bij 50-plussers bedraagt de afname 10% en komt het aantal WW-uitkeringen per einde juli 2021 uit op 994. De tabellen op de volgende pagina laten de meest voorkomende beroepen van werkzoekende jongeren en 50-plussers met WW zien.

In bovenstaande tabellen geeft een plusteken aan dat een beroep volgens recent onderzoek van UWV behoort tot de meest kansrijke beroepen op de arbeidsmarkt. De beroepen met een minteken bevinden zich aan de andere kant van het spectrum en gelden als minst kansrijk. Een blik op de tabellen maakt duidelijk dat er zich tussen WW’ers tot 27 jaar meer werkzoekenden met een kansrijk profiel bevinden dan tussen WW’ers van 50 jaar en ouder. In deze laatste groep zien we daarentegen meer werkzoekenden met een kwetsbaar beroepsprofiel. De verwachting is dat het voor deze werkzoekenden over het algemeen moeilijker zal zijn om een nieuwe baan te vinden. UWV helpt hen daarom hun vaardigheden in kaart te brengen en begeleidt hen richting een eventuele beroepsoverstap.

BinnenKijken bij Bedrijven helpt werkzoekenden zich te oriënteren op de arbeidsmarkt
In Midden-Holland waren de door het WerkgeversServicepunt in samenwerking met VNO-NCW georganiseerde Kom Binnen Bij Bedrijven dagen jarenlang een begrip. Tot en met 2019 hebben jaarlijks tal van werkgevers hun locaties opengesteld, zodat werkzoekenden hoogstpersoonlijk kennis konden maken met bedrijfsactiviteiten, functies en de sfeer op de werkvloer. De teleurstelling was dan ook groot toen dit succesvolle event vorig jaar vanwege corona niet door kon gaan. Dit najaar maakt het initiatief echter een doorstart onder de titel BinnenKijken bij Bedrijven. Van 25 t/m 29 oktober 2021 kunnen organisaties in Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen hun deuren weer openen voor enthousiaste kandidaten. Geïnteresseerde werkgevers kunnen zich nog tot 6 september inschrijven via deze registratiepagina.

19-08-2021 10:50