Unieke tentoonstelling ‘Bible Art: van Dali tot Chagall’ geopend in de Gouwekerk

In Gouda is deze week de unieke tentoonstelling Bible Art: van Dali tot Chagall geopend. 18 april openden de deuren van de Gouwekerk zich tot een rijke verzameling etsen, litho’s en tekeningen van deze en andere bekende kunstenaars. Een unieke tentoonstelling die voorlopig nergens anders te zien zal zijn. En verrassend, door de combinatie tussen het Bijbelse thema en surrealist Dali. Organisator Peter Koster over het verhaal achter de tentoonstelling en haar kunstenaars. Twee toeristen proberen de deurklink van de zware houten deur, maar deze blijft onverbiddelijk gesloten. Beteuterd lopen de bezoekers verder, richting marktplein. Een minuut later zwaait dan toch de deur open. Het is Peter Koster, druk met de voorbereidingen voor de tentoonstelling Bible Art. De organisator van tentoonstellingen verzorgt de expositie voor ontwikkelaar White House Development, het bedrijf dat werkt aan de herinrichting van de Gouwekerk. “Een organisatie die zijn nek hiervoor uitsteekt”, zegt Peter lovend. Uniek Te zien zijn wel 250 litho’s, gravures en tekeningen uit de privécollectie van de Duitse arts en kunstverzamelaar Heinz Ess. Ook hangt er werk van de regionale artiest Jan van Lokhorst. Het was de uitdaging om een passende invulling te vinden voor de expositie, zegt Peter: “[ik zocht] iets wat dichtbij de basis van een kerk hoort en gezien we hier een behoorlijke christelijke gemeenschap hebben, leek me dit wel passend”. Het is niet voor het eerst dat de werken van Ess samen in dit thema worden getoond, vertelt Peter, maar wel tamelijk uniek: “De tentoonstelling is een tijdlang niet te zien geweest. Heeft onder andere getoerd in Oost Europese landen, maar dat is alweer een jaar of 10, 12 geleden. Toen heeft hij zo’n 100 000 tot 140 000 bezoekers getrokken”. En na de Gouwekerk zal hij voorlopig niet weer te zien zijn, zegt de organisator. Dali en de bijbel? “Als je het verhaal vertelt zeggen mensen: Dali, bijbel?” Peter grinnikt om de verbazing over deze combinatie. “Dali is door een vriend gevraagd; de enige insteek van die vriend was om hem terug naar de kerk te krijgen. Hij heeft net zo lang gezeurd van, maak nou wat met een Bijbels thema [tot Dali toegaf]. Uiteindelijk heeft hij 70 werken gemaakt, we laten er 40 hier van zien”. Dus; opzet geslaagd? Peter met een lach: “maar hij is niet teruggekeerd naar de kerk”. Het meest opgetogen is de organisator over de kunst van Otto Dix, die aanvankelijk atheïst was en na de twee wereldoorlogen zijn christelijke werk maakte. Een kunstenaar met een bijzondere achtergrond: “In de Eerste Wereldoorlog gevochten en gebruikt als tekenaar, in een tijd dat de fotografie nog in de kinderschoenen stond”, zegt Peter. “Daar een stempel door kreeg, zich afzette. In WO II het land uit is gejaagd en daarna nog heel veel werken heeft gemaakt. In het afzetten; het harde werk, dat gevoel komt echt terug”, vertelt Peter enthousiast. Behalve kunst uit Heinz Ess’ collectie is er ook werk te zien van een regionale kunstenaar; Jan van Lokhorst. Dat past toevallig goed in het thema: “Hij heeft heel toevallig het boekje Esther geschreven en de werken erbij gecreëerd”. Het is de bedoeling dat tijdens de tentoonstelling iemand aanwezig is die verantwoording heeft en mee kan lopen met bezoekers, aldus Peter. Mogelijk dat er ook workshops zullen worden georganiseerd met Jan van Lokhorst. Een ander idee dat speelt, zegt hij, is om schoolklassen uit te nodigen met gratis entree. Voor het mogelijk maken van de tentoonstelling is bewust samengewerkt met lokale ondernemers. Bezoekers zijn welkom tot zondag 30 juni en worden onthaald in het Nederlands, Engels en Duits. Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving? Mail het ons via redactie@degouda.nl Download nu deGouda App voor iOS en Android