Twintig potentiële jihadisten in Gouda

Gouda telt ongeveer twintig radicale jongeren die jihadist kunnen worden. Zij worden nauwgezet in de gaten gehouden. De gemeente probeert deze jongeren via ‘sleutelfiguren’ perspectief te bieden en te voorkomen dat ze verder radicaliseren. Volgens burgemeester Milo Schoenmaker probeert Gouda tegenwicht te bieden. Het zijn jongeren die met veel vragen rondlopen. Volgens Schoenmaker zijn het veelal jongeren die overdag niet veel om handen hebben en in hun eigen gedachten blijven hangen. Om alle acties rond het tegengaan van radicalisering te coördineren stelt Gouda een ‘netwerkregisseur radicalisering’ aan. De werving loopt nog, maar het is de bedoeling dat deze functionaris binnenkort al begint om contacten te leggen met inwoners en professionals die een rol kunnen spelen