Toeristische sector Groene Hart blijft achter

De toeristische sector in het Groene hart blijft achter vergeleken met de toerisme in hele Nederland. Dit blijkt uit een factsheet die de Stichting Groene hart publiceert aan de vooravond van de conferentie gastvrijheid in het Groene Hart. De Stichting organiseert deze conferentie om het Groene hart-toerisme een nieuwe impuls te geven.
In 2011 voorzag de toerisme- en recreatiesector het Groene Hart van ongeveer 36.900 banen, dit is gelijk aan 5.4% van de totale werkgelegenheid in het Groene Hart. Dit ligt lager dan landelijk, waar dit percentage in 2011 7,1% bedroeg. Ook in het algemeen bleef de werkgelegenheids-ontwikkeling van het Groene Hart (+6%) achter bij de rest van Nederland (+10%). De horeca en vrijetijdssector hebben in het Groene Hart een relatief klein aandeel in de totale bruto toegevoegde waarde en investeringen.
De Stichting Groene hart noemt als verklaring voor deze achterstand o.m. het feit, dat het Groene hart bestuurlijk verdeeld is (drie provincies, tientallen gemeenten) en er teveel icoonbestemmingen zijn. De Stichting vindt daarom dat de Groene Hart merk & marketing veel meer moet worden aangestuurd. Daaraan wil de Stichting graag een actieve bijdrage leveren.