Toekomst weeshuis complex? Iets met ‘Eten, verblijven en ontmoeten’

Door de nieuwe stadsbibliotheek in de Chocoladefabriek is het Weeshuiscomplex aan de Spieringstraat / Groeneweg vrijgekomen. Om de investeringen in de bibliotheek te kunnen betalen wordt het oude complex verkocht. De gemeente heeft een onderzoeksbureau laten onderzoeken wat de meest kansrijke en financieel haalbare mogelijkheden zijn voor een nieuwe invulling van het complex. Bij dit onderzoek is ook het plan van de initiatiefgroep Weeshuiscomplex betrokken. Doelstelling en een aantal mogelijke functies van dat plan komen overeen met de resultaten van het onderzoek. Er zijn echter ook verschillen als het gaat om het ambitieniveau.
Het bureau komt op basis van zijn onderzoek tot een aantal conclusies die belangrijk zijn als het gaat om de nieuwe invulling, een basisconcept voor het complex en een advies over de verkoopstrategie. Het centrale thema voor een nieuwe bestemming wordt ‘Eten, verblijven en ontmoeten’ waarbij de openbare toegankelijkheid zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. Het komende jaar wordt actief gezocht naar partijen die geïnteresseerd zijn en de financiële middelen hebben. Ondanks dat de gemeente naar een zo hoog mogelijke verkoopprijs streeft zal er een voordurende afweging zijn tussen maatschappelijk en financieel rendement. Wanneer de initiatiefgroep Weeshuiscomplex haar plannen verder uitgewerkt heeft, wordt met deze partij ook weer gesproken.