ThyssenKrupp Accessibililty BV ontvangt MVO-oorkonde

Frank Rossel, directeur van Promen, reikte op donderdag 5 februari de eerste MVO-Oorkonde uit aan Hermann Dreesch, directeur van ThyssenKrupp Accessibililty BV. Promen reikt de oorkonde uit om de aandacht te vestigen op de belangrijke rol van werkgevers om werk te bieden aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met dat in het achterhoofd reikt Promen de MVO-oorkonde uit aan relaties die zich al lange tijd inzetten om banen voor deze mensen te creëren.

ThyssenKrupp Accessibililty BV voldoet hier met glans aan; er wordt al ruim 30 jaar werk uitbesteed aan Promen. Wat in 1985 begon met het samenstellen van een vingerbeschermer, is uitgegroeid tot een samenwerking waarin zowel een deel van de techniek als een deel van de logistiek door Promen wordt uitgevoerd. “Het is ons doel om iedereen aan het arbeidsproces te laten meedoen. Om dit te bereiken zijn werkgevers nodig die werk gunnen aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. ThyssenKrupp Accessibililty BV maakt dit mogelijk. Door het proces in kleine stukken te knippen, wordt werk op maat geboden en de verschillende stappen leiden uiteindelijk tot een groot en mooi product.”

De MVO-oorkonde werd met trots in ontvangst genomen. “Promen is een leverancier waar wij al decennia lang prettig mee samenwerken. Een blijk van waardering is dan erg mooi om te krijgen.” Als mooi extraatje zijn alle medewerkers van Promen die werken voor ThyssenKrupp Accessibililty BV

Advertisements