Tevredenheid regio over toezeggingen Rijk voor verbeteren bereikbaarheid

Regio Midden-Holland is tevreden over de besluiten van Minister Cora van Nieuwenhuizen en Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van vorige week om de bereikbaarheid te verbeteren. Tijdens het halfjaarlijks Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) zijn concrete toezeggingen gedaan over onder andere onderzoek naar de aansluiting van N11 op A12 (Bodegravenboog), de verkenning naar de oeververbinding in Rotterdam en de versnelling van verbreding van de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda.

Inge Nieuwenhuizen, regionaal voorzitter bestuurlijk overleg Verkeer en Vervoer in Midden-Holland: “Goede bereikbaarheid is een enorme uitdaging, ook in onze regio. De doorstroming van verkeer staat hoog op de agenda. Voor alle gemeenten zijn de toezeggingen goed nieuws. De grootste knelpunten in onze regio worden in deze afspraken specifiek genoemd. Provincie en regiogemeenten trekken samen op en zien nu dat er serieuze stappen gemaakt worden dankzij de goede samenwerking. Deze besluiten bieden kansen voor verbetering van de doorstroming op de A20 Nieuwerkerk – Gouda en de A12 Gouda-Utrecht, in samenhang met de aansluiting van N11 op A12 (Bodegravenboog). Daarnaast biedt de mogelijke oeververbinding bij de Algeracorridor perspectief voor een betere bereikbaarheid van de Krimpenerwaard.”

De besluiten zijn genomen in het bestuurlijk overleg MIRT waarin de financiële investeringen in ruimtelijke projecten en programma’s worden besproken. De investeringen in Verkeer en Vervoer moeten de huidige knelpunten oplossen en moeten tegelijkertijd verdere ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maken. Het Rijk trekt hierin samen op met de regio’s, in ons geval betreft het regio Zuidwest Nederland.

Advertisements
Oplossen knelpunten A16 en Algeracorridor

In de afgesproken MIRT-verkenning wordt onderzocht wat de effecten zijn van een extra oeververbinding aan de Oostzijde van Rotterdam. Deze nieuwe oeververbinding is bedoeld om de A16 te ontlasten en knelpunten op te lossen op de Algeracorridor en in het stedelijk OV. Met als eerste mijlpaal het gezamenlijk ondertekenen van de startbeslissing medio 2019. Wethouder Boere van de gemeente Krimpenerwaard: “Ik ben ontzettend trots dat we samen met de verbinding Feijenoord-Kralingen in de verkenning zitten. Ik zie het als een geweldige kans voor ons gebied. De verbinding Krimpenerwaard – Ridderkerk zorgt voor een betere ontsluiting en bereikbaarheid van de Krimpenerwaard. Graag gaan we met iedereen in gesprek.”

A20 versneld aanpakken

Voor de verbreding van de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda is mede op aandringen van Regio Midden-Holland gekeken naar versnelling. Eerder stond de verbreding gepland voor 2023, maar nu heeft de minister aangegeven eerder te willen starten. Het door het Rijk gereserveerde budget van 178 miljoen euro is naar voren gehaald, zodat de verbreding in 2021 kan starten. Wethouder Verkeer en Vervoer Jan Willem Schuurman van de gemeente Zuidplas is blij met de voortvarende aanpak: “Dankzij de gezamenlijke inspanning van provincie en Regio Midden-Holland is dit een volgende belangrijke stap naar het verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid.”

A12 verder onderzoeken

Op een andere belangrijke Oost-Westverbinding, de A12, vraagt een aantal knelpunten om aandacht. Met name op het gedeelte tussen Gouda en Oudenrijn staat het verkeer vaak vast. Er is afgesproken toe te werken naar een MIRT-verkenning om ook die problemen aan te pakken. Verkeersonderzoeken die momenteel lopen, geven naar verwachting medio 2019 meer duidelijkheid. Tegelijkertijd wordt gekeken naar het knelpunt in de aansluiting N11-A12 (Bodegravenboog).

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android
29-11-2018 09:42