Stimuleringsfonds Creatieve Industrie steunt GOUDasfalt opnieuw

Gouda – De Stichting GOUDasfalt ontvangt in 2018 subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie in het kader van de Open Oproep Stadslabs – proeftuinen voor vernieuwing. Ook twee jaar geleden kreeg GOUDasfalt steun van dit fonds om verschillende Stadslabs en inspiratiebijeenkomsten te organiseren. Zo kon de stichting in samenspraak met omwonenden, raadsleden, lokale bedrijven, vrijwilligers en andere belangstellenden tot gedragen ideeën komen over de invulling van het terrein.

Dankzij het Stimuleringsfonds kan GOUDasfalt nu in samenwerking met de gemeente Gouda en Bureau OD205 een nieuwe reeks Stadslabs organiseren in voorbereiding op een nieuw omgevingsplan ter vervanging van het huidige bestemmingsplan. Dat is nodig om het terrein ook op lange termijn een goede invulling te kunnen geven. GOUDasfalt huurt het voormalige fabrieksterrein aan de Hollandsche IJssel. Tot februari 2022 mag de stichting tijdelijk afwijken van het huidige bestemmingsplan. De tijdelijke herbestemming stelt GOUDasfalt in staat om het terrein te exploiteren voor een combinatie van activiteiten: ondernemerschap, ambacht, creativiteit, recreatie, evenementen, horeca, natuur, groen, sport en toeristisch nachtverblijf. Na februari 2022 moet er nieuw omgevingsplan voor het terrein liggen.

De nieuwe reeks Stadslabs, onder de titel ‘GOUDasfalt: NEXT level’, maakt deel uit van de voorbereiding van dit nieuwe plan. In de Stadslabs gaat GOUDasfalt de komende maanden samen met burgers en stakeholders aan de slag met het opstellen van kaders en uitgangspunten voor het omgevingsplan voor het terrein. Het doel is het aanscherpen van de huidige ruimtelijke visie tot een ontwikkelplan waarin de cohesie tussen verschillende functies op het terrein centraal staat.

Advertisements

Het Stimuleringsfonds ontving 72 inzendingen voor deze Open Oproep. Daarvan werden er 14 gehonoreerd. GOUDasfalt is blij met het vertrouwen van het fonds. De Stadslabs zijn voor GOUDasfalt van groot belang om het draagvlak voor het burgerinitiatief te verbreden en te versterken en gebruik te kunnen maken van de creativiteit, de deskundigheid en de kritische blik van diverse partijen. Voor het fonds en voor de gemeente Gouda is het interessant dat GOUDasfalt een pilot is voor de nieuwe Omgevingswet. Het omgevingsplan voor GOUDasfalt zal in Gouda het eerste zijn dat in de geest van de Omgevingswet wordt opgesteld en zal daardoor waardevolle ervaringen en informatie opleveren voor toekomstige planvorming.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via persbericht@goudafm.nl