Stichting Groene Hart plaatst oproep aan provincie

De stichting Groene Hart heeft een brief gestuurd aan de nieuwe statenleden van de provincie Zuid-Holland in de hoop dat zij dit overnemen in hun nieuwe beleidsplannen. Onderstaand de kernpunten:

• Geef de Stuurgroep Groene Hart een eigen budget
• Maak meer gebruik van de Kwaliteitsatlas Groene Hart als planologisch instrument
• Trek geld uit voor promotie en marketing, als economische dragers van het Groene Hart
• Investeer in het erfgoedtoerisme, m.n. de Oude Hollandse Waterlinie
• Maak afspraken over de regionale natuurnetwerken

Dit zijn samengevat de kernpunten uit de brief, die de Stichting Groene hart heeft gestuurd aan de nieuw gekozen Statenleden van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. De Stichting hoopt dat de statenleden deze punten willen meenemen in de onderhandelingen over de nieuwe collegeprogramma’s.

Advertisements