Steun voor innovatief MKB in Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland en het ministerie van EZ gaan gezamenlijk het innovatief MKB in Zuid-Holland ondersteunen. Het landelijke en provinciaal innovatiebeleid worden beter op elkaar afgestemd en er komt meer geld voor onder andere kennisvouchers, haalbaar¬heidsstudies en R&D samenwerkingsprojecten. Het ministerie van EZ en de Provincie Zuid-Holland investeren gezamenlijk € 7 mln in deze maatregelen. De afspraken zijn gemaakt in het kader van de samenwerkingsagenda tussen het ministerie van Economische Zaken, provincies, topsectoren en MKB Nederland.