Start onteigeningsprocedure De Rijkestraat

Het college wil een onteigeningsprocedure opstarten voor percelen aan de Rijkestraat in Gouda Oost.

Sinds 2009 is geprobeerd om de benodigde percelen voor de uitvoering van het Bestemmingsplan Middengebied Gouda Oost aan te kopen. Tot nog toe heeft de gemeente met een aantal eigenaren nog geen overeenstemming weten te bereiken. De gesprekken blijven onverminderd doorgaan om toch tot een oplossing in minnelijke sfeer te komen. Omdat de percelen van essentieel belang zijn voor de uitvoering van het bestemmingsplan en een tijdige verwerving in minnelijke sfeer niet te garanderen is, is volgens burgemeester en wethouders het voeren van een onteigeningsprocedure onvermijdelijk.

De juridische basis van de administratieve onteigeningsprocedure wordt gevormd door het nog vast te stellen bestemmingsplan Middengebied Gouda Oost door de raad. Het onteigeningsplan wordt in de zelfde raadsvergadering behandeld. Na vaststelling van beide documenten is dit de juridische basis om de Kroon te verzoeken de onteigeningsprocedure te starten.

Advertisements