Start bouw woningen en projecten in Gouda Oost

“Na jarenlang plannen maken komt Gouda Oost in een fase van uitvoering”, aldus René Mascini tijdens afgelopen informatieavond over Gouda Oost. In een stedenbouwkundig overzicht konden de 200 bezoekers zien waar de woningen en projecten komen te staan, wat voor type woningen er komen en wanneer er gestart wordt met de bouw. Zowel René Mascini, directeur-bestuurder van Woonpartners als wethouder Rogier Tetteroo spreken van een geweldige sprong in de tijd. In 2015 start de bouw van ongeveer 170 woningen in dit gebied.

Voorafgaand aan de bijeenkomst is het contract getekend met de heer Hein Trebbe, directeur Trebbe West B.V., die de ontwikkeling en de bouw voor de laagbouw woningen in de Zuidelijke Stempel op zich neemt. Het gaat hier om 94 woningen in de sociale verhuursector, 12 huurwoningen in de vrije sector en 24 koopwoningen. De eerste afbeeldingen geven een impressie van de woningen waarvan de bouw in september van dit jaar start.

Voor de bouw van de woontoren op de voormalige Springerslocatie loopt de aanbesteding inmiddels ook. De eerste paal van dit project staat gepland voor medio 2015. Hier komen 39 huur­appartementen aan de rand van de wijk met uitzicht op de Hollandse IJssel.

Advertisements

Op de locatie van de voormalige Oostvogel is men met de sloop begonnen. Dat zijn de eerste werkzaamheden die zichtbaar zijn na het ondertekenen van de realisatieovereenkomst (ROK) tussen de gemeente en Woonpartners Midden-Holland.

Naast de projecten van Woonpartners waren ook andere partijen aanwezig. Zo gaven de ontwikkelaars van de supermarkten Jumbo en Lidl aan dat ze eind 2015 beginnen met bouwen. Ontwikkelaar Jansen de Jong begint met de verkoop van eengezinswoningen aan de Gedenklaan in december 2015.

oostgoudabijeenkomst