Stap dichterbij aankoop Koudasfalt

De gemeenteraad heeft woensdagavond 15 april besloten dat het college een volgende stap kan gaan zetten om in de toekomst te komen tot koop van het Koudasfalt terrein.
De gemeenteraad van Gouda debatteerde 15 april over het wel of niet kopen van het terrein van Koudasfalt. Na afloop blijkt een meerheid van de raad er een voorstander van te zijn om in een overleg met GOUDasfalt en mogelijke andere belangstellenden een businesscase te gaan uitwerken. Voorafgaande aan dit overleg is er door het burgerinitiatief Maak GOUDasfalt van KOUDasfalt fors gelobbyd met als doel tot koop van het terrein over te gaan. Doel van het burgerinitiatief is te komen tot een terrein dat een verrijking is voor de stad.
 
Raadsdebat
Naast de voorstanders is er ook een tegengeluid te horen. Kritische burgers vragen zich af of de gemeente een perceel verontreinigde grond moet kopen louter omdat het kan. Er is geen plan. Er is geen business case. Er is geen gebleken behoefte aan een multifunctioneel terrein van een dergelijke omvang. Het terrein is verontreinigd en zal op enig moment moeten worden gesaneerd. De kritische burgers vragen zich af of het geld niet beter besteed kan worden aan burgers die door de bezuinigingen in onder andere de zorg getroffen zijn. In het debat werd duidelijk dat partijen zich hiervan bewust zijn en dat eventuele financiering van het Koudasfaltterrein niet ten laste van dit deel van begroting kan en mag komen.
 
Raadsbesluit
In het debat werd verder duidelijk dat een meerheid van de raad voorstander is om in overleg met GOUDasfalt en mogelijke andere belangstellenden een businesscase te gaan uitwerken. Waarin duidelijk moet worden of koop en exploitatie van het terrein een haalbare optie zijn. Bij stemming bleek dat 21 raadsleden voor stemden en 10 tegen. Er waren 4 afwezige raadsleden.
Door Wilma Gottschalk

koudasfalt 3