‘Stad aantrekkelijker maken door singelpark rond centrum’

Foto Pim Mul 06042016 Gouda.

Gouda – Een groep enthousiaste bewoners heeft een plan gemaakt voor een singelpark rond de binnenstad van Gouda. Ze wil een doorlopende route creëren langs de singels die groen en water verbindt. Op 22 september presenteren ze het plan tijdens een avond in de Garenspinnerij die om 20.00 uur begint.

In ruim drie kwartier kun je om de binnenstad heen lopen, vaak in het groen, soms ook niet. Het is er de projectgroep van de nog jonge Stichting Singelpark Gouda niet om te doen de bereikbaarheid te verbeteren, wel om stukken waar nu nog veel verstening is, te vergroenen. Als voorbeeld noemt Marc Meijer, initiatiefnemer van het project, het gedeelte van het Bolwerk rond het herdenkingsmonument. Daar zijn veel stenen, zonder dat de ruimte nodig is voor parkeerplaatsen. Op die plek zou veel meer groen kunnen komen. Een kleine oase temidden van bebouwing. De projectgroep bestaat uit zes Gouwenaars onder wie deskundigen als een landschapsarchitect.

Stenen eruit, groen erin’
“De stad moet er aantrekkelijker door worden”, vindt Nicole Jacobs, een van de projectleden. “We hebben rond de binnenstad allemaal pocketparkjes. Door op meer plekken groen te creëren, op een gestructureerde manier, en die met elkaar te verbinden, willen we beleving van de stadsnatuur versterken.” Behalve de beleving heeft groen meer functies. Marc: “We hebben ook een serieuze wateropgave, met al die hoosbuien. Vaak geldt: stenen eruit, groen erin. En het heeft een verbindende functie. Het Singelparkidee is ontstaan in het Regentesseplantsoen. Daar wilde een aantal bewoners de verrommeling tegen gaan. Betonnen paaltjes werden weggehaald, er werd  gesnoeid en samen met  bewoners werden er duizend vaste planten neergezet. Dat zorgde voor een mooi park, maar ook voor verbinding tussen de bewoners die samen de handen uit de mouwen staken.

Reconstructies
De projectgroep heeft een duidelijk plan: zo wil ze het hebben, daar wil ze naartoe. Op sommige punten probeert ze aan te haken bij reconstructies die de gemeente toch al uitvoert. Er is steeds overleg met de gemeente, woningbouwverenigingen en andere groepen die actief zijn in dit gebied. Nicole en Marc zetten zich met veel passie in voor dit project. Marc wijst op de oude bomen die het Regentesseplantsoen sieren. Heel lang geleden zijn die door iemand neergezet en nog altijd kunnen mensen hiervan genieten. Dat waar hij zich nu voor inzet, is ook blijvend. Daar ligt zijn motivatie. “Je doet dit niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen na jou. In 2020 moet iemand die vier jaar niet in de stad is geweest, kunnen zien dat er iets is veranderd, dat de stadsrand serieus is vergroend”

Advertisements

Foto: Pim Mul