Staatsbosbeheer start met Groene Hart Gidsen cursus.

Op 29 september start Staatsbosbeheer een basiscursus Groene Hart gids. De cursus is bedoeld voor mensen die belangstelling hebben om excursies en andere activiteiten in de Staatsbosbeheergebieden in het Groene Hart te begeleiden. Het werkterrein omvat de natuurgebieden rondom de Reeuwijkse Plassen, de Meije in Woerden, Willeskop ten zuiden van Oudewater, de eendenkooi van Broek & Blokland en riviereiland de Bol nabij Schoonhoven. De basiscursus bestaat uit 8 bijeenkomsten plus veldexcursies waarna men een diploma ontvangt

Staatsbosbeheer heeft als belangrijke doelstelling om mensen naar Buiten te lokken om het landschap en de natuur te verkennen, te ontdekken en ervan te genieten. Staatsbosbeheer heeft landelijk een groot aantal vrijwilligers weten te binden die mee helpen dit doel te verwezenlijken.
Op dit moment zijn er enkele tientallen vrijwilligers actief als Groene Hart gids. Zij zijn bezig met de allerlei werkzaamheden: activiteiten begeleiden voor volwassenen en voor de jeugd, ondersteunen van promotionele activiteiten en publieksacties, ondersteunen diverse administratieve werkzaamheden en werkzaamheden in het beheer. Vanwege de toename van deze activiteiten is Staatsbosbeheer op zoek naar nieuwe Groene Hart gidsen en hulpkrachten die activiteiten begeleiden voor volwassenen en voor jeugd.

De basiscursus omvat de onderdelen: ontstaansgeschiedenis van het Groene Hart, flora en fauna, cultuurgeschiedenis, kennis van de Groene Hart organisaties, gastheerschap, veiligheid, werken in de natuur e.d. Na het volgen van de basiscursus kan men kiezen voor een bepaalde specialisatie zoals gebiedsgids, vogelgids, cultuurhistorische gids of als hulpkracht e.d.

Advertisements

Heeft u belangstelling kijk dan op www.groenehartcentrum.nl waar u informatie vindt en u zich kunt opgeven via een inschrijfformulier. Wilt u meer informatie bel dan met 06-23774925.