SP Gouda wil veiligere Koningin Wilhelminaweg en Onder de Boompjes

Gouda – De SP wil dat de gemeente actief samenwerkt met omwonenden bij de aanpak van de kruising van de Koningin Wilhelminaweg met de Goudakade/Onder de Boompjes. Er moet verder worden gekeken dan alleen de kruising. Ook de Koningin Wilhelminaweg en Onder de Boompjes moeten veiliger worden, is de uitdrukkelijke wens van bewoners. Zij hebben hier concrete voorstellen voor. SP-raadslid Hans van Dijk zal hiervoor tijdens de behandeling van de mobiliteitsvisie moties indienen.

Omwonenden Zita Smits en Marjo Smit hebben wel ideeën daarvoor: “Een rotonde voor de goede doorstroming en een duidelijk zichtbaar zebrapad in plaats van de huidige kruising. Onder de Boompjes moet eenrichtingsverkeer worden met verkeersobstakels zoals bloembakken, zodat het geen racebaan wordt. Ook verkeersborden die een overschrijding van de maximum snelheid tonen zijn nodig en andere snelheid remmende maatregelen. Verder moet doorgaand vrachtverkeer geweerd worden, ook in verband met de uitstoot.” Beiden pleitten hiervoor vorige week in de gemeenteraad tijdens de eerste bespreking van het mobiliteitsplan.

Zorgen verkeersveiligheid kruispunt breed gedragen
De SP ging in juni in gesprek met de omwonenden. Aanleiding was de uitkomsten van het onderzoek. Hieruit bleek dat de kruising Koningin Wilhelminaweg – Onder de Boompjes – Goudakade door de meeste inwoners als gevaarlijke verkeerssituatie benoemd werd. De SP wilde weten hoe belangrijk de buurt het vindt dat de deze gevaarlijke kruising wordt aangepakt. Uit deze gesprekken met buurtbewoners bleek dat de zorgen over de verkeersveiligheid van het kruispunt breed gedragen worden. Daarnaast werden ook andere gevaarlijke verkeerssituaties op de Koningin Wilhelmina weg en Onder de Boompjes genoemd. Veel buurtbewoners gaven ook aan zich in te willen zetten voor een veiligere en betere oplossing van de verkeerssituatie.

Op 23 augustus kwamen buurtbewoners samen om, op uitnodiging van de SP, te spreken over de hoognodige verbetering van de verkeersveiligheid rondom de kruising. Die avond werd door de bewoners besloten om tijdens de behandeling van het mobiliteitsplan te pleiten voor een veilige verkeerssituatie in hun buurt. In oktober staat een nieuwe bewonersbijeenkomst gepland, dan bepalen zij welk vervolg hun acties voor een veilige verkeerssituatie in hun buurt zal krijgen.