SP Gouda stelt: Bestuurder Vierstroom ontvangt te veel salaris

De SP heeft recent onderzoek gedaan naar de beloning van thuiszorgbestuurders. Zo staat ook de Vierstroom bestuurder op de lijst van bestuurders die meer verdienen dan de norm in de nog aan te nemen wet “normering topinkomens”. In deze voorliggende wet wordt het norm-inkomen van bestuurders in de zorg gesteld op maximaal 178.000 €.

solidair
Op dit moment wordt personeel van de huishoudelijke hulp in de Vierstroom voor de keuze gesteld tussen salaris inleveren of ontslag. Als er in de huishoudelijke hulp wordt gevraagd offers te brengen, dan vinden wij het vanzelfsprekend dat deze pijn eerlijk verdeeld wordt. Het zou de bestuurders en managers van de Vierstroom enorm sieren als men de eigen salarissen ook gaat matigen. Van groot belang is natuurlijk dat we een halt toeroepen aan de verschraling van de zorg door de bezuinigingen. De kwaliteit van de zorg holt achteruit als mensen geen of minder zorg krijgen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
SP Gouda fractievoorzitter Lenny Roelofs hierover: “al jaren groeit de verontwaardiging over de stijgende inkomens van “topmensen” in het bedrijfsleven en semi- en publieke sector. De inkomensverschillen tussen mensen worden steeds groter, ook in bedrijven en publieke instellingen in Gouda. De gevolgen van de crisis die onder brede lagen in de bevolking gevoeld worden, maakt het noodzakelijk dat de bestuurders in de publieke zaak in woord en daad rekenschap geven van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat betekent ook het matigen van het eigen loon.”

Advertisements

De politiek is aan zet
De SP hoopt op steun van het college en de raad voor deze problematiek. Een belangrijk speerpunt voor de SP is dat de bestuurders van de thuiszorgorganisaties in Gouda terug gaan naar het maximale norminkomen voor bestuurders in de zorg en liefst daaronder. Hetzelfde geldt voor directies van woningbouwcorporaties overigens.

De SP fractie heeft het rapport aangeboden aan wethouder Werger en hoopt binnenkort te vernemen hoe het ervoor staat in Gouda, naast de cijfers van de Vierstroom die al bekend zijn.