Sluitende gemeentebegroting voor 2016

Tijdens het persgesprek op vrijdag 9 oktober 2015 heeft wethouder Jan de Laat de programmabegroting voor 2016-2019 toegelicht. In grote lijnen is het een voortzetting van de nu geldende begroting, die een uitwerking is van het coalitieakkoord dat vorig jaar is afgesloten.

Hoger exploitatieresultaat
Wethouder De Laat is tevreden over de inspanningen die tot nu toe zijn gepleegd en die hebben geleid tot een begroting voor 2016 met een hoger exploitatieresultaat dan voor 2015 (resp. € 800.000,= en € 97.000,=).

Voor de komende jaren is de insteek om het bedrag aan geleend geld te gaan verminderen. Voor iedere geleende euro moet tenslotte ook rente worden betaald. Naast inspanningen om ook het weerstandfonds (= het reservepotje van een gemeente) te verhogen is de insteek om te komen tot een gezond huishoudboekje.

Rioolbelasting wat omhoog
Tot nu toe werd onderhoud van het rioolstelsel voor een deel gefinancierd vanuit geleend geld. Men wil nu de kosten van het stelsel volledig financieren uit de rioolbelasting. Voor de burgers betekent dit een verhoging van de belasting met enkele tientjes. Wethouder de Laat schat in dat over ca 5 jaar de kosten van onderhoud van het riool volledig door de inkomsten gedenkt gaan worden. Het is niet ondenkbaar dat de kosten voor de burgers dan stabiel zullen blijven of wellicht zelfs zullen dalen.

Advertisements

OZB en hondenbelasting omlaag
Voor het komende jaar gaat de hondenbelasting omlaag met ruim 29%. Ook hier geldt dat de kosten gedekt moeten worden door de inkomsten.

De OZB gaat met 3,2% omlaag. Omdat er meer huizen komen en ook meer duurdere huizen gaan de inkomsten omhoog. Wat een verlaging van de OZB rechtvaardigt.

Brandbrief naar rijksoverheid
Wethouder de Laat legt uit dat het voor een gemeente vervelend is om tijdens een lopend begrotingsjaar van de rijksoverheid te horen dat er extra bezuinigd moet worden. “Of je salaris zomaar ineens verlaagd wordt”. Voor hem reden om in contract te treden met collega’s in het land en te onderzoeken of er geen vuist kan worden gemaakt naar de rijksoverheid toe. Inmiddels hebben zich ongeveer 200 gemeenten hierbij aangesloten (waaronder ook Rotterdam). Eind oktober 2015 gaat er een brief naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken om aandacht voor dit probleem te vragen.

Beter toegankelijke begroting
Vanaf vandaag is op de website van de gemeente de programmabegroting voor iedere belangstellende in te zien. Wethouder de Laat legt uit dat men de informatie zo toegankelijk mogelijk heeft gemaakt. http://begroting2016.gouda.tangelo.nl

Per hoofditem kan worden doorgeklikt naar meer detailinformatie. Per hoofditem is ook een filmpje te zien waarop de verantwoordelijk wethouder een korte toelichting

Interview op GoudaFM
Luister hier naar het interview welke Jan de Laat gaf over de begroting 2016 op GoudaFM tijdens het programma Gouda Actueel op vrijdag 9 oktober 2015:

Interview met Wethouder Jan de Laat over begroting 2016 op GoudaFM by Goudafm on Mixcloud