SGP-Gouda wil nadere informatie en raadsvergadering over komst moskee in Gouda

Gouda – Vandaag heeft het college naar buiten gebracht dat er een intentieovereenkomst is getekend met de Marokkaans Islamitische Vereniging (MIV) Assalam met als doel het realiseren van twee nieuwe wijkmoskeeën in Gouda. De SGP heeft nog veel vragen en wil hierover een debat.

Jacques Rozendaal, lijsttrekker SGP: “Uit de memo aan de gemeenteraad blijkt niet in hoeverre de te vestigen moskee op de Antwerpseweg geen banden heeft met de radicale islam. In een eerder stadium is een radicale prediker, die nu als verdachte van ronselen voor de jihad is uitgeleverd door Engeland aan Spanje, ingezet bij fondsenwerving voor de moskee aan de Antwerpseweg 1. Uit de stukken blijkt op geen enkele manier hoe hier afstand van wordt genomen.”

Het is voor de SGP onduidelijk waarom het nieuws nu naar buiten wordt gebracht. Rozendaal: “De SGP vindt de timing zo net vóór de verkiezingen buitengewoon ongelukkig, omdat er nog diverse procedurele en inhoudelijke vragen zijn bij beide huisvestingstrajecten en er geen reguliere raadsvergadering meer gepland staat. De SGP wil daarom een openbare raadsvergadering waarin een aantal vragen beantwoord worden en de stad wordt meegenomen in wat er nu gebeurt. Anders zou dit nieuws uitgelegd kunnen worden als het pleasen van een bepaalde kiezersgroep.”

Advertisements

De SGP dient daarom de volgende vragen in en wil op korte termijn in een openbare raadsbijeenkomst de antwoorden bespreken met het college.

1) Welke banden zijn en/ of waren er met de radicale islam rond het moskee initiatief Antwerpseweg? Dit in verband met het uitnodigen van prediker Tarik Ibn Ali voor fondsenwerving voor dit initiatief en tegen het advies van gemeente Gouda in. Te meer omdat Tarik Ibn Ali als nu als verdachte van ronselen voor de jihad is uitgeleverd door Engeland aan Spanje.

2) In hoeverre is het geld dat is ingezameld voor de aankoop van panden alleen door Goudse moslims bij elkaar gebracht?

3) Welke banden zijn er vanuit het initiatief op de Antwerpseweg met de stichting Al Fitrah in Utrecht? Aangezien vanut het El Wahda initiatief op facebook wordt gezegd dat dit een salafistische organisatie betreft.