Seniorenplatform: ‘Overgebleven Wmo-geld alleen voor zorg gebruiken’

Stichting Seniorenplatform Gouda (SSG) en de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (GAB) vragen burgemeester en wethouders het Wmo-geld dat de gemeente vorig jaar heeft overgehouden alleen te gebruiken voor zorg en ondersteuning. Daarvoor was het geld tenslotte bedoeld. Dit schrijven beide organisaties in een brief aan onder andere het college en de politieke partijen.

Ze reageren hiermee op recent onderzoek van vakblad Binnenlands Bestuur waaruit blijkt dat naast Gouda negen op de tien gemeenten geld overhouden op het budget voor dagbesteding, begeleiding en ondersteuning van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Verontwaardigd
De twee Goudse organisaties zeggen met verontwaardiging kennis te hebben genomen van dit onderzoek. De Wmo-gelden die beschikbaar waren zijn niet aan de zorg besteed. “Dat terwijl kwetsbare burgers die daarvan afhankelijk zijn, de afgelopen jaren flink hebben moeten inleveren op de geleverde zorg in vergelijking met die zorg in 2014”, aldus Geert Boevink (voorzitter SSG) en Michel van Lookeren (voorzitter GAB) in hun brief. Beide organisaties vragen het college de meest complexe dossiers waarbij de teruggang in zorg het hardst aankwam opnieuw te bezien en nu te beoordelen vanuit maatwerk. Bovendien verzoeken ze het college advies te vragen aan de Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) en de Goudse Cliënten Raad (GCR) hoe en op welke manier bestaande Wmo-knelpunten gecorrigeerd kunnen worden nu er een flink overschot is.

Advertisements