Samenscholingsverbod Lekkenburg verlengd en uitgebreid

Het samenscholingsverbod dat sinds 15 januari 2018 geldt voor het gebied rondom de Lekkenburg wordt met een half jaar verlengd tot 15 juli 2019. Daarnaast wordt het gebied uitgebreid met de locatie Gildenburg. Hiertoe heeft de Goudse veiligheidsdriehoek op 19 november jl. besloten.

Het instellen van het samenscholingsverbod heeft geleid tot rust in de omgeving en heeft effect. Sinds het samenscholingsverbod is ingesteld, is het aantal meldingen significant afgenomen. Wel is er een verschuiving zichtbaar naar de Gildenburg. Vandaar dat het samenscholingsverbod met ingang van 15 januari wordt uitgebreid naar dit gebied. Met de verlenging tot 15 juli 2019 valt ook de ramadanperiode, waarin al enkele jaren een samenscholingsverbod geldt, er binnen en is er duidelijkheid voor iedereen. Wel is de driehoek van mening dat het om een zwaar middel gaat, dat in principe ook zou moeten eindigen. Daarom stopt het samenscholingsverbod op 15 juli en zal het niet verlengd worden. Als echter blijkt dat de overlast na de beëindiging van de verlenging weer toeneemt, is het samenscholingsverbod opnieuw een maatregel waarnaar gekeken kan worden.

Aanleiding
Aanleiding voor het instellen van het samenscholingsverbod was de jarenlange overlast rond het winkelcentrum Bloemendaal, die ondanks de langdurige inzet en interventies van politie en andere partners niet afnam. De aanpak van partners op de ene locatie leidde tot verplaatsing van de problematiek naar andere locaties in de omgeving. In 2017 was er een piek in de overlast aan de Lekkenburgzijde en is overgegaan tot het samenscholingsverbod aldaar. Doel van het samenscholingsverbod is langdurige rust voor de bewoners bij Lekkenburg. Dit samenscholingsverbod wordt nu met een half jaar verlengd tot 15 juli 2019 en uitgebreid voor wat betreft de locatie Gildenburg.

Advertisements

 

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

21-11-2018 09:00