Roze Zaterdag Gouda zet in op 2018!

Het had nog even geheim moeten blijven, de kandidaatstelling van Gouda voor Roze Zaterdag 2018.
In eerste instantie was gekozen voor het jaar 2019. Er is de laatste maanden echter zoveel steun vanuit de Goudse ondernemers en instellingen gekomen, dat de werkgroep Roze Zaterdag Gouda zich kandidaat heeft gesteld voor 2018.

Afgelopen 1 februari sloot de deadline voor aanmelding, en uiterlijk 1 mei moet het bidbook ingediend zijn bij de Stichting Roze Zaterdagen Nederland. Zij zullen op 23 juli in Amsterdam bekend maken welke stad in 2018 de Roze Zaterdag mag organiseren. Ook mag deze stad zich het gehele jaar 2018 Roze Stad van Nederland noemen.

“Afgelopen maand zijn er schriftelijke vragen gesteld binnen de provincie Zuid-Holland. Uit de antwoorden hierop is naar voren gekomen dat naast de gemeente Gouda ook de provincie haar steun heeft uitgesproken. Het enthousiasme naar aanleiding van deze antwoorden is zo groot dat we het nu niet meer voor ons kunnen houden. We gaan voor een roze Gouda in 2018!”, laat de organisatie in een reactie weten.

De komende weken zal de organisatie de laatste hand leggen aan het bidbook. “Het is nu een kwestie van de puntjes op de i zetten en de definitieve lay-out kiezen. We willen uiteraard een bidbook neerleggen waar de Stichting Roze Zaterdagen niet omheen kan. Gouda is een stad met een lange tolerante en vrije geschiedenis. Dit willen wij in 2018 aan heel Nederland laten zien”.