Rondetafelgesprek uitkomsten verkenning PWA

Naar aanleiding van de uitkomsten van de verkenning van de onafhankelijk procesbegeleiders Van Hout en Feiter, vindt er op 22 mei een rondetafelgesprek plaats.

Onder leiding van extern voorzitter drs. W.J. Deetman, gaat een groep genodigden – buurtbewoners, belanghebbenden en initiatiefnemers De Ark, El Wahda en Gemiva – met elkaar in gesprek over de mogelijke aanknopingspunten die uit de verkenning naar voren zijn gekomen. Doel van de avond is om te kijken op welke wijze een verbetering van draagvlak mogelijk is en hoe er meer begrip voor elkaars standpunten en belangen kan komen. De uitkomsten van de avond kunnen input zijn voor raadsleden bij de besluitvorming over de kredieten voor de huisvesting van De Ark en Gemiva. De gespreksavond zal live te bekijken zijn via de webcast van de gemeente vanaf 20.00 uur.