Rijnlandroute naar volgende fase

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben woensdag ingestemd met het provinciaal inpassingsplan voor de aanleg van de RijnlandRoute. Met dit besluit begint een nieuwe fase voor het project. De provincie kan zich nu gaan richten op de uitvoeringsfase.

Gedeputeerde Ingrid de Bondt is blij met de stemming in PS. “Met driekwart van de stemmen voor is het inpassingsplan ruim aangenomen. Na jarenlang intensief samenwerken en praten met onder andere gemeenten, belangenorganisaties en bewoners is het laatste besluit voor de aanleg van de Rijnlandroute genomen en kunnen we ons gaan richten op de realisatie.”

De RijnlandRoute is een provinciale oost-west verbinding van Katwijk naar de A4. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland ook in de toekomst. De verbinding ontsluit nieuwe woningbouw en draagt bij aan verdere ontwikkeling van de economische potentie van de regio. De RijnlandRoute bestaat uit een combinatie van rijkswegen en provinciale wegen. Voor het provinciale deel is het provinciaal inpassingsplan nu vastgesteld. Voor het rijksdeel stelt de minister een zogeheten tracébesluit vast, de verwachting is dat dit besluit in december wordt genomen.

Advertisements