Regio maakt afspraken over huisvesting

Gouda en de gemeenten in de regio hebben afspraken gemaakt over het aantal woningen dat beschikbaar wordt gesteld aan mensen die uit instellingen komen. Mensen uit de maatschappelijke opvang, beschermd wonen of uit de gevangenis, hebben woonruimte nodig wanneer hun behandeling klaar is of hun straf erop zit. Als dit niet geregeld wordt, houden ze dure opvang- of zorgplekken bezet. Tot nu toe had alleen Gouda dergelijke afspraken met woningcorporaties, nu sluiten ook de omliggende gemeenten aan. Het gaat voor 2016 om 40 woningen, waarvan 15 in Gouda.

Bron: AD